Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Balanslama & kontrol

Hidronik balanslama, istenen iç ortam ikliminin minimum maliyetle sağlanabilmesi için hidronik sistemlerin kontrol edilmelerini sağlayan araçlar ve yöntemler bütünüdür. Projeye dahil olan herkesin fayda sağlayacağı bir çözümdür. Projeci için hidronik balanslama profesyonel itibarı korumanın düşük bedelli bir sigortası gibidir. İşletme ekibi için, sorunsuz çalışma ve bakım kolaylığı anlamına gelir. Mal sahibi için ise aşırı işletme giderlerini ortadan kaldıracak uzun  vadeli bir teminattır.

IMI Hydronic Engineering teknolojisi sistemin bağımsız bileşenleri hassas balanslanırken aynı hassasiyet ve kesinlikte sistemin bütününün de yönetilip kontrol edilebilmesi mantığıyla geliştirilmiştir. Uzmanlığımız tüm hidronik sistem türlerini kapsar – sabit veya değişken debi, statik veya dinamik balanslama.