Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Mühendislik Avantajı

Titizlik, bilgi ve tecrübe, komple çözümler sunan tek kaynakta birleşti.

Pneumatex, TA ve Heimeier ürün markaları, bundan böyle IMI Hydronic Engineering adı altında faaliyet gösterecek bir firma çatısı altında toplandı. Uzmanlık alanlarımız tek bir amaç için biraraya gelmiştir –hidronik sistemin tümünde optimizasyon yapabilmenizi sağlamak. IMI Hydronic Engineering hidronik endüstrisinde en geniş sistem çözüm seçeneklerini sunan tek kaynağınız olacaktır.

Tecrübeden mükemmellik doğar

Yeni bina inşaası ya da eskilerin yenilenmesi uygulamalarında sistem içinde birbirleri ile mükemmel bir uyum içinde çalışacak hidronik ekipmanları belirlemek zorlu bir iştir.  Biraraya getirdiğimiz köklü geçmişimiz ve tecrübemizle, IMI Hydronic Engineering projenin başarılı olması için çalışan tüm projeci, taahhütçü ve yatırımcılar için mühendislik avantajı sağlar. 

Hiçbir proje çok büyük ya da çok küçük değildir

Büyük ölçekli yeni binalarda ve yenileme uygulamalarında, hidronik sistem özellikleri belirlenirken enerji verimliliği ve çevreye etki faktörleri en önemli kriterler haline gelmektedir. Hem yeni bina hem de yenileme projelerindeki zorluklar ile ilgili tecrübemiz yüksek enerji verimli binalar inşa etmekte en önemli desteğiniz olacaktır.

Daha küçük ölçekli projelerdeki ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimli kontrolü belirlenirken de çevresel etki ve enerji verimliliği konularına önem verilmektedir. Güneş enerjisi sistemleri giderek daha yaygın hale gelirken, örneğin yüksek kaliteli genleşme tankları ihtiyacı da artmaktadır. IMI Hydronic Engineering projenizin en yüksek enerji tasarrufunu sağlayacağını garanti edecek tecrübe, bilgi ve araçları sunacak pozisyondadır.