Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA Shunt 1.2

TA Shunt 1.2, TA Prefab Shunt gruplarının seçimini yapacak şekilde güncellenmiştir. Yazılım, minimum girdi ile grup, kontrol vanası ve pompa seçimi yapar.

Farklı seçimler birleştirilip tek bir dokümanda yazdırılabilir. Yazdırılabilir bir kılavuz ile gelir.

TA Shunt 1.2 yenilikleri:

  • Pompa listeleri güncellendi (ekleme, çıkarma ve yeniden adlandırma).
  • Kontrol vanası listeleri güncellendi (ekleme, çıkarma ve yeniden adlandırma).
  • Kesme vanaları ve Packbox Q çıkarıldı.
  • Son sihirbaz paneline not girişi alanı eklendi.
  • Pompa tanımlamasına bağlantılar eklendi.
  • Çıktıya primer ve sekonder devreyi gösteren resimler eklendi.
  • Çıktıdaki resimlerin yerleşimi baskı için seçilen yerleşime göre ayarlandı.
  • Çıktıya yeni not alanı eklendi.
  • Küçük program hataları düzeltildi.