Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Transfero TVI Connect

Transfero TVI Connect je uređaj za precizno održavanje pritiska za sisteme za grejanje i solarne sisteme do 8 MW, i vodene rashladne sisteme do 13 MW. Njegova upotreba se posebno preporučuje kada se zahtevaju visoke performanse, kompaktan dizajn i preciznost rada. Nova kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Informacije o proizvodima

Za sisteme grejanja do 8 MW i sisteme hlađenja do 13 MW

Transfero TVI Connect je uređaj za precizno održavanje pritiska za sisteme za grejanje i solarne sisteme do 8 MW, i vodene rashladne sisteme do 13 MW. Njegova upotreba se posebno preporučuje kada se zahtevaju visoke performanse, kompaktan dizajn i preciznost rada. Nova kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Ključne karakteristike

2 u 1

– jedna jedinica za presurizaciju sa integrisanim ciklonskim vakuum degazatorom

Ciklonska vakuum degazacija veće efikasnosti

Najmanje 50% veća efikasnost od većine drugih vakuumskih degazacionih sistema.

Lako puštanje u rad, daljinski pristup i rešavanje problema

Automatska kalibracija i standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS. i standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS.

Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

Namena:

Instalacije grejanja, hlađenja i solarni sistemi. Za sisteme prema EN 12828, SWKI 93-1, solarne sisteme prema EN 12976, ENV 12977 sa direktnom temperaturskom zaštitom u trenutku nestanka električne energije.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

Pritisak:

Min. dopušten pritisak, PSmin: -1 bar
Maks. dopušten pritisak, PS: pogledajte deo Artikli

Temperature:

Maks. dopuštena temperatura, TS: 90°C
Min. dopuštena temperatura, TSmin: 0°C

Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

Tačnost:

Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar.

Napon:

Glavni napon: 3x400V (± 10%) @ 50Hz (3P+PE)
Kontrolni napon: 230V (± 10%) @ 50Hz (P+N+PE)

Električni priključci:

Osigurači na licu mesta u skladu sa snagom i lokalnim normama
4 bezpotencijalna izlaza (NO) za indikaciju eksternog alarma (230V maks. 2A)
1 RS 485 ulaz/izlaz
1 Eternet RJ45 utičnica za utikač
1 USB glavna utičnica za utikač
Stezni priključci u PowerCube za direktno ožičenje

Zaštita:

IP 54 prema EN 60529

Mehanički priključci:

Sin1/Sin2: ulaz iz sistema G3/4"
Sout: izlaz ka sistemu G3/4"
Swm: voda za dopunu G3/4"
Sv: priključak posude G1 1/4"

Materijal:

Metalne komponente sa srednjim kontaktom: ugljenični čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, AMETAL®, mesing, crveni mesing.

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

Tehnički opis – Ekspanzione posude

Namena:

Samo zajedno sa kontrolnom jedinicom TecBox.
Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

Pritisak:

Min. dopušten pritisak, PSmin: 0 bar
Maks. dopušten pritisak, PS: 2 bar.

Temperatura:

Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
Za PED namenu:
Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

Materijal:

Čelik. Boja berilijum.
Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

Garantni period:

Transfero TG, TG...E: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu vreću.
Transfero TU, TU...E: 5 godina garancije na posudu.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!