Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Simply Compresso

Simply Compresso je precizni sistem za održavanje pritiska sa kompresorom i integrisanom ekspanzionom posudom za grejne, solarne i rashladne sisteme. Posebno je pogodan u situacijama gde je potrebna ekstremna kompaktnost i gde se zahteva potpuna kontrola pritiska. Simply Compresso je poslednje izdanje Compresso Connect serije sa ugradnjom ventila sigurnosti 3 bar do 400 kW grejnog kapaciteta. Nova kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Informacije o proizvodima

Za sisteme grejanja do 400 kW i sisteme hlađenja do 600 kW

Simply Compresso je precizni sistem za održavanje pritiska sa kompresorom i integrisanom ekspanzionom posudom za grejne, solarne i rashladne sisteme. Posebno je pogodan u situacijama gde je potrebna ekstremna kompaktnost i gde se zahteva potpuna kontrola pritiska. Simply Compresso je poslednje izdanje Compresso Connect serije sa ugradnjom ventila sigurnosti 3 bar do 400 kW grejnog kapaciteta. Nova kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Ključne karakteristike

Poboljšana konstrukcija za lakši i komforniji rad

Otporan 3.5" TFT osvetljeni kolor ekran osetljiv na dodir. Intuitivan i korisnički orijentisan meni. Na web-u baziran interfejs sa daljinskom kontrolom i pregledom uživo. BrainCube Connect kontrolni panel integrisan u TecBox.

Široke mogućnosti povezivanja

Standardna veza na BMS i udaljene dostupne uređaje (RS485, Ethernet, USB) omogućava uštedu vremena za vreme puštanja u rad i servisa i kontrolabilnost jedinice.

Jednostavna montaža i puštanje u rad

Pokretanje Simply Compresso i rad zahteva tri jednostavna koraka.

Održavanje pritiska u ECO-noćnom radu

Održava rad kompresora na apsolutnom minimumu.

Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

Namena:

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.
Za sisteme u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01, solarne sisteme u skladu sa EN 12976, ENV 12977 sa zaštitom od prekoračenja temperature u slučaju nestanka struje.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
Maks. dopušteni pritisak, PS: 6 bar
Min. working pressure, dpu min: 0,5 bar
Max. working pressure, dpu max: 2,5 bar

Temperature:

Maks. dopuštena temperatura, TS: 70°C
Min. dopuštena temperatura, TSmin: 5°C

Temperatura:

Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

Tačnost:

Precizno održavanje pritiska ±0,1 bar.

Napon:

1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

Električno opterećenje:

Pogledajte deo Artikli.

Zaštita:

IP 22 prema EN 60529

Nivo buke:

59 dB(A) /1bar

Materijal:

Uopšteno: čelik, mesing i aluminijum

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

Ekspanziona posuda:

Primarna posuda je uključena u TecBox. Za više informacija pogledati Tehnički opis – Ekspanzione posude.

Tehnički opis – Ekspanzione posude

Namena:

Primarna posuda je deo kontrolne jedinice TecBox. Opcionalne sekundarne posude samo sa kontrolnom jedinicom TecBox.
Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
Maks. dopušteni pritisak, PS: 9 bar

Temperatura:

Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
Za PED namenu:
Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

Materijal:

Čelik. Boja berilijum.
Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

Garantni period:

Compresso CD, CD...E: 5 godina garancije na posudu.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!