Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Compresso Connect

Compresso je precizan sistem sa kompresorima za sisteme grejanja, hlađenja i solarne sisteme. Posebno je pogodan za sisteme gde se zahteva i preciznost. Kapaciteti ovih sistema su između Statico i Transfero sistema.Nova kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Informacije o proizvodima

Za sisteme grejanja do 12 MW i sisteme hlađenja do 18 MW

Compresso je precizan sistem sa kompresorima za sisteme grejanja, hlađenja i solarne sisteme. Posebno je pogodan za sisteme gde se zahteva i preciznost. Kapaciteti ovih sistema su između Statico i Transfero sistema.
Nova kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Ključne karakteristike

Poboljšana konstrukcija za lakši i komforniji rad

Otporan 3.5" TFT osvetljeni kolor ekran osetljiv na dodir. Intuitivan i korisnički orijentisan meni. Na web-u baziran interfejs sa daljinskom kontrolom i pregledom uživo. BrainCube Connect kontrolni panel integrisan u TecBox.

Daljinski pristup i rešavanje problema

Daljinski pristup i pomoć u rešavanju problema, redukuje pristup visoko obučenog osoblja u obavljanju poslova. Brže vreme odziva, redukuje troškove reparacije. Logovanje podataka za proveru perfomansi sistema.

Široke mogućnosti povezivanja

Standardna veza na BMS i udaljene dostupne uređaje (RS485, Ethernet, USB) omogućava uštedu vremena za vreme puštanja u rad i servisa i kontrolabilnost jedinice. Komunikacija sa do 8 BrainCube-ova u mreži Master/Slave.

Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

Namena:

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.
Za sisteme u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01, solarne sisteme u skladu sa EN 12976, ENV 12977 sa zaštitom od prekoračenja temperature u slučaju nestanka struje.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

Temperatura:

Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

Tačnost:

Precizno održavanje pritiska ±0,1 bar.

Napon:

Compresso C10: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50/60 Hz
Compresso C15: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50 Hz

Električno opterećenje:

Pogledajte deo Artikli.

Zaštita:

IP 22 prema EN 60529

Nivo buke kompresora:

53-62 dB(A) / 1-10 bar

Materijal:

Uopšteno: čelik, mesing i aluminijum

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

Tehnički opis – Ekspanzione posude

Namena:

Samo zajedno sa kontrolnom jedinicom TecBox.
Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

Temperatura:

Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
Za PED namenu:
Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

Materijal:

Čelik. Boja berilijum.
Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

Garantni period:

Compresso CG, CG...E: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu vreću.
Compresso CU, CU...E: 5 godina garancije na posudu.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!