Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Simply Vento

Simply Vento je ciklonski vakuum degazator za grejne sisteme. Kroz proces rotacije vode u specijalnoj ciklonskoj vakuum posudi, gasovi se kompletno izdvajaju iz vode. Njegova upotreba se posebno preporučuje kada se zahtevaju visoke performanse, kompaktan dizajn i preciznost rada. Kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Informacije o proizvodima

Za grejne sisteme

Simply Vento je ciklonski vakuum degazator za grejne sisteme. Kroz proces rotacije vode u specijalnoj ciklonskoj vakuum posudi, gasovi se kompletno izdvajaju iz vode. Njegova upotreba se posebno preporučuje kada se zahtevaju visoke performanse, kompaktan dizajn i preciznost rada. Kontrolna tabla BrainCube Connect omogućava novi nivo povezivanja, omogućavajući komunikaciju sa BMS sistemom, drugim BrainCube komponentama, kao i daljinsko upravljanje sistemima za održavanje pritiska (presurizacija) uz praćenje u realnom vremenu.

Ključne karakteristike

Ciklonska vakuum degazacija veće efikasnosti

Značajno viša efikasnost od većine drugih vakuumskih degazacionih sistema.

Kompaktan dizajn za montažu na pod ili na zid

Lako puštanje u rad, daljinski pristup i rešavanje problema

Standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS.

Jednostavna instalacija i pokretanje

Povezati jedinicu na instalaciju
Priključiti na napon
Pratiti uputstva prikazana na BrainCube

Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

Namena:

Grejni sistemi. Za sisteme prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

Pritisak:

Min. dopušten pritisak, PSmin: -1 bar
Maks. dopušten pritisak, PS: 10 bar

Temperatura:

Min. dopuštena temperatura, TSmin: 0°C
Maks. dopuštena temperatura, TS: 90°C

Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 0°C

Napon:

1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz

Električni priključci:

Osigurači na mestu ugradnje prema snazi i lokalnim normama
3 bezpotencijalna izlaza (NO) za indikaciju eksternog alarma (230V maks. 2A)
1 RS 485 ulaz/izlaz
1 Eternet RJ45 utičnica za utikač
1 USB glavna utičnica za utikač

Zaštita:

IP 54 prema EN 60529

Mehanički priključci:

Sin1: ulaz iz sistema G1/2"
Sout: izlaz ka sistemu G1/2"

Materijal:

Metalne komponente sa srednjim kontaktom: ugljenični čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, AMETAL®, mesing, crveni mesing.

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!