Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-Slider 750

Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati za sve kontrolne sisteme sa ili bez BUS komunikacije. Širok raspon mogućnosti za podešavanje obezbeđuje visoku fleksibilnost za prilagođavanje parametara na mestu ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod ventila donose nove mogućnosti za naprednu hidroničnu kontrolu i balansiranje.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati – 750 N

Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati za sve kontrolne sisteme sa ili bez BUS komunikacije. Širok raspon mogućnosti za podešavanje obezbeđuje visoku fleksibilnost za prilagođavanje parametara na mestu ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod ventila donose nove mogućnosti za naprednu hidroničnu kontrolu i balansiranje.

Ključne karakteristike

Pogodno, pouzdano podešavanje

U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

Može se u potpunosti konfigurisati

Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

Jednostavna dijagnostika

Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane.

Savršenstvo u povezivanju

Komunikacija sa najčešće korišćenim BUS protokolima.

Tehnički opis

Funkcija:

Proporcionalna kontrola
Kontrola u 3-tačke
Kontrola uključivanja-isključivanja (on/off)
Ručno upravljanje
Detekcija hoda
Indikacija režima, statusa i položaja
Izlazni signal VDC
Podešavanje ograničavanja radnog hoda
Setovanje minimalnog hoda
Zaštita blokade ventila
Detekcija zapušenja ventila
Bezbedna pozicija u slučaju greške
Dijagnostika/Logovanje
Odloženo pokretanje

Plus verzija:
Sa opcinalnim BUS panelom za komunikaciju
+ ModBus ili BACnet
Sa opcionalnim relej panelom
+ 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
+ 2 releja, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC na rezistivnom opterećenju
+ izlazni signal u mA

Napon električnog napajanja:

24 VAC/VDC ±15%.
100-240 VAC ±10%.
Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.

Potrošnja energije:

24 VAC/VDC:
Režim rada: < 8 VA (VAC); < 4.5 W (VDC)
Režim pripravnosti: < 1 VA (VAC); < 0.5 W (VDC)
100-240 VAC:
Režim rada: < 9.7 VA (VAC)
Režim pripravnosti: < 1.8 VA (VAC)

Ulazni signal:

0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
Prilagodljiva osetljivost 0.1-0.5 VDC.
0.33 Hz filter za niski prolaz.
0(4)-20 mA Ri 500 Ω.
Proporcionalni:
0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 ili 20-4 mA
Proporcionalni raspon podele:
0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 ili 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 ili 20-12 mA
Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC ili
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

Izlazni signal:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
Plus verzija:
0(4)-20 mA, max. 700 Ω.
Rasponi: Videti “Ulazni signal”.
Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

Karakteristika:

Linearna, EQM 0.25 i invertovana EQM 0.25.
Unapred zadato podešavanje: Linearna.

Brzina kretanja:

3, 4, 6, 8, 12 ili 16 s/mm
Unapred zadato podešavanje: 3 s/mm

Sila potiska:

750 N

Temperatura:

Temperatura medija: 0°C – +120°C
Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
Skladišno okruženje: -20°C – +70°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

Nivo zaštite:

IP54

(u svim pravcima)

(u skladu sa EN 60529)

Klasa zaštite:

(u skladu sa EN 61140).
100-240 VAC: Klasa I.
24 VAC/VDC: Plus verzija sa opcionalnim relej panelom, Klasa I.
Sve druge verzije, Klasa III sigirnosni izuzetno nizak napon.

Hod:

22 mm

Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

Nivo buke:

Maks. 40 dBA

Masa:

1,6 kg

Priključak na ventil:

Uz pomoć dva M8 zavrtnja na ventil i brzom spojnicom na osovinu.

Materijal:

Poklopac: PBT
Držač: Alu EN44200

Boja:

Narandžasta RAL 2011, siva RAL 7043.

Označavanje:

IMI TA, naziv proizvoda, kataloški br. i tehnička specifikacija.
LED-opis indikacije.

Sertifikacija CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Standard proizvoda:

EN 60730.

(za rezidencijalne i industrijske oblasti)

Kabl:

Poprečni presek žice*: 0.5-2.0 mm2
Klasa zaštite I: H05VV-F ili slična
Klasa zaštite III: LiYY ili slična

*) Napomena: Preseci ožičenja moraju biti izabrani u skladu sa snagom aktuatora i dužinom linija, tako da napon napajanja na pogon ne ide ispod 20.4 VAC/VDC (24 VAC/VDC minus 15%).
U slučaju VDC ulaznog signala na 24 VAC/VDC napajanja pogona, pad napona na neutralnoj liniji mora biti manji od definisanog nivoa histerezisa za VDC ulazni signal.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!