Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-Slider 500

Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati sa širokim opsegom opcija za podešavanje pružaju proširenu fleksibilnost za adaptaciju parametara na mestu ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod ventila donose nove mogućnosti za naprednu hidroničnu kontrolu i balansiranje.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati – 500/300 N

Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati sa širokim opsegom opcija za podešavanje pružaju proširenu fleksibilnost za adaptaciju parametara na mestu ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod ventila donose nove mogućnosti za naprednu hidroničnu kontrolu i balansiranje.

Ključne karakteristike

Pogodno, pouzdano podešavanje

U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

Može se u potpunosti konfigurisati

Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

Jednostavna dijagnostika

Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane.

Brzo kopiranje podešavanja

Podešavanje konfiguracije može se brzo kopirati sa TA-Dongle na indentične TA-Slider pogone.

Tehnički opis

Funkcija:

Proporcionalna kontrola
Ručno upravljanje (TA-Dongle)
Detekcija hoda
Indikacija režima, statusa i položaja
Podešavanje ograničavanja radnog hoda
Setovanje minimalnog hoda
Zaštita blokade ventila
Detekcija zapušenja ventila
Bezbedna pozicija u slučaju greške
Dijagnostika/Logovanje
Odloženo pokretanje

I/O verzija:
+ 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
+ Izlazni signal

Plus verzija:
+ 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
+ 1 relej, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC na rezistivnom opterećenju.
+ izlazni signal u mA

Napon električnog napajanja:

24 VAC/VDC ±15%.
Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.

Potrošnja energije:

Režim rada: < 3.2 VA (VAC); < 1.6 W (VDC)
Režim pripravnosti: < 1.3 VA (VAC); < 0.6 W (VDC)
I/O verzija:
Režim rada: < 3.6 VA (VAC); < 1.7 W (VDC)
Režim pripravnosti: < 1.3 VA (VAC); < 0.6 W (VDC)
Plus verzija:
Režim rada: < 4.0 VA (VAC); < 1.9 W (VDC)
Režim pripravnosti: < 1.3 VA (VAC); < 0.6 W (VDC)

Ulazni signal:

0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
Prilagodljivi histerezis osetljivost 0.1-0.5 VDC.
0.33 Hz filter za niski prolaz.
Proporcionalni:
0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC.
Proporcionalni raspon podele:
0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC.
Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC ili
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

Izlazni signal:

I/O, Plus verzija:
0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
Rasponi: Videti “Ulazni signal”.
Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

Karakteristika:

Linearna, EQM 0.25 i invertovana EQM 0.25.
Unapred zadato podešavanje: Linearna.

Brzina kretanja:

4 ili 6 s/mm.
Unapred zadato podešavanje: 4 s/mm.

Sila potiska:

Pri izvlačenju 500 N
Pri uvlačenju 300 N

Temperatura:

Temperatura medija: maks. 120°C
Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
Skladišno okruženje: -20°C – +70°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

Nivo zaštite:

IP54

(u svim pravcima)

(u skladu sa EN 60529)

Klasa zaštite:

(u skladu sa EN 61140)

III TA-Slider 500, 500 I/O (SELV)
II TA-Slider 500 Plus (zaštitna izolacija)

Kabl:

1, 2 ili 5 m. Sa žičanim završecima.
Bez halogena kao opcija, protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.
TA-Slider 500: tip LiYY, 3x0.25 mm2.
TA-Slider 500 I/O: tip LiYY, 5x0.25 mm2.
TA-Slider 500 Plus: tip LiYY, 5x0.25 mm2 i relejni kabl tip H03VV-F, 3x0.75 mm2.

Hod:

16,2 mm

Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

Nivo buke:

Maks. 30 dBA

Masa:

TA-Slider 500, I/O:
0,23 kg, 1 m relejni kabl
0,27 kg, 2 m relejni kabl
0,40 kg, 5 m relejni kabl
TA-Slider 500 Plus:
0,33 kg, 1 m relejni kabl
0,44 kg, 2 m relejni kabl
0,82 kg, 5 m relejni kabl

Priključak na ventil:

Sigurnosna matica M30x1,5.

Materijal:

Poklopac: PC/ABS GF8
Kućište: PA GF40.
Sigurnosna matica: Niklovani mesing.

Boja:

Bela RAL 9016, siva RAL 7047.

Označavanje:

Oznaka: IMI TA, CE, naziv proizvoda, kataloški broj i tehnička specifikacija.

Sertifikacija CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Standard proizvoda:

EN 60730.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!