Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-Slider 160 Fail-safe

Fail-safe (sigurnosni) pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati sa ili bez change-over, i sa širokim opsegom opcija za podešavanje pružaju proširenu fleksibilnost za adaptaciju parametara na mestu ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod ventila donose nove mogućnosti za naprednu hidroničnu kontrolu i balansiranje.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati sa električnom fail-safe (sigurnosnom) funkcijom – 160/200 N

Fail-safe (sigurnosni) pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati sa ili bez change-over, i sa širokim opsegom opcija za podešavanje pružaju proširenu fleksibilnost za adaptaciju parametara na mestu ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod ventila donose nove mogućnosti za naprednu hidroničnu kontrolu i balansiranje.

Ključne karakteristike

Može se u potpunosti konfigurisati fail-safe (sigurnosna) funkcija

Podešavanje pozicije hoda (izvučen, uvučen ili među položaj) i funkcija odlaganja za ulazak/izlazak iz fail-safe moda za pouzdanu i optimalnu fail-safe (sigurnosnu) funkciju.

Pogodno, pouzdano podešavanje

U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

Može se u potpunosti konfigurisati

Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

Jednostavna dijagnostika

Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane i provera ispravnosti rada fail-safe (sigurnosne) funkcije.

Brzo kopiranje podešavanja

Podešavanje konfiguracije može se brzo kopirati sa TA-Dongle na indentične TA-Slider pogone.

Tehnički opis

Funkcija:

Električna fail-safe (sigurnosna) funkcija
Proporcionalna kontrola
Ručno upravljanje (TA-Dongle)
Detekcija hoda
Samo-podešavanje sile
Indikacija režima, statusa i položaja
Podešavanje ograničavanja radnog hoda
Setovanje minimalnog hoda
Zaštita blokade ventila
Detekcija zapušenja ventila
Bezbedna pozicija u slučaju greške
Dijagnostika/Logovanje
Odloženo pokretanje

I/O verzija:
+ 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
+ Izlazni signal

R24 verzija:
+ 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
+ 1 relej, maks. 1A, 30 VAC/VDC na rezistivnom opterećenju.
+ Izlazni signal

Fail-safe (sigurnosna) funkcija:

Programibilna pozicija ventila, izvučena, uvučena ili među pozicija prilikom pada napona.

Napon električnog napajanja:

24 VAC/VDC ±15%.
Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.

Potrošnja energije:

Maksimum: < 6.6 VA (VAC); < 3.2 W (VDC)
Režim rada: < 2.0 VA (VAC); < 0.9 W (VDC)
Režim pripravnosti: < 1.4 VA (VAC); < 0.45 W (VDC)
Vršna potrošnja se javlja kratko vreme nakon prekida napajanja za punjenje kondezatora.

Ulazni signal:

0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
Prilagodljivi histerezis 0.1-0.5 VDC.
0.33 Hz filter za niski prolaz.
Proporcionalni:
0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC.
Proporcionalni raspon podele:
0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC.
Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC,
0-4.5 / 5.5-10 VDC ili
2-5.5 / 6.5-10 VDC.
Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

Izlazni signal:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
Rasponi: Videti “Ulazni signal”.
Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

Karakteristika:

Linearna, EQM 0.25 i invertovana EQM 0.25.
Unapred zadato podešavanje: Linearna.

Brzina kretanja:

10 s/mm

Fail-safe kašnjenje:

Podesivo između 0 i 10 sekundi.
Unapred zadato podešavanje: 2 s

Kašnjenje za stabilizaciju napona:

Podesivo između 0 i 5 sekundi.
Unapred zadato podešavanje: 2 s

Vreme pred-punjenja:

< 20 s

Sila potiska:

160/200 N

Samo-kalibracija za IMI Hydronic Engineering ventile.

Temperatura:

Temperatura medija: maks. 120°C
Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
Skladišno okruženje: -20°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

Nivo zaštite:

IP54

(u svim pravcima)

(u skladu sa EN 60529)

Klasa zaštite:

(u skladu sa EN 61140)

III (SELV)

Kabl:

1, 2 ili 5 m. Bez halogena sa žičanim završecima.
Protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.
Tip LiYY, 5x0.25 mm2.
Relejni kabl (R24 verzija):
1, 2 ili 5 m. Bez halogena sa žičanim završecima.
Protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.
Tip LiYY, 3x0.34 mm2.

Hod:

6,9 mm

Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

Nivo buke:

Maks. 30 dBA

Masa:

I/O:
0,20 kg, 1 m.
0,25 kg, 2 m.
0,38 kg, 5 m.
R24:
0,28 kg, 1 m.
0,38 kg, 2 m.
0,67 kg, 5 m.

Priključak na ventil:

Sigurnosna matica M30x1,5.

Materijal:

Poklopac: PC/ABS GF8
Kućište: PA GF40.
Sigurnosna matica: Niklovani mesing.

Boja:

Bela RAL 9016, siva RAL 7047.

Označavanje:

Oznaka: IMI TA, CE, naziv proizvoda, kataloški broj i tehnička specifikacija.

Sertifikacija CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Standard proizvoda:

EN 60730.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!