Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-MC253 SE

Proporcionalni pogoni, sa automatskim prilagođavanjem hoda, koji omogućavaju preciznu modulovanu ili 3-položajnu regulaciju, kada se koriste zajedno sa IMI Hydronic Engineering kombinovanim kontrolnim i balansnim ventilima - sa ili bez ugrađenog Δp regulatora – kao i sa 2-krakim i 3-krakim kontrolnim ventilima.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni pogoni visokih perfomansi sa sigurnosnom funkcijom – 2500 N

Proporcionalni pogoni, sa automatskim prilagođavanjem hoda, koji omogućavaju preciznu modulovanu ili 3-položajnu regulaciju, kada se koriste zajedno sa IMI Hydronic Engineering kombinovanim kontrolnim i balansnim ventilima - sa ili bez ugrađenog Δp regulatora – kao i sa 2-krakim i 3-krakim kontrolnim ventilima.

Ključne karakteristike

Jednostavno puštanje u rad

Automatsko merenje i adaptacija prema hodu ventila kao i krajnji prekidači za isključenje pomažu u redukovanju vremena puštanja u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurnosna ručica za ručno pokretanje.

Lakoća servisiranja

Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promeniti na mestu instaliranja.

Tehnički opis

Funkcija:

Modulovana ili 3-položajna regulacija.

Sigurnosna funkcija:

Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje.

Napon električnog napajanja:

24 VAC ±10%
230 VAC +6%/-10%
115 VAC +6%/-10%
Frekvencija 50-60 Hz ±5%

Potrošnja energije:

24 V: 50 VA
230 V: 80 VA
115 V: 80 VA

Ulazni signal:

0(2)-10 VDC, Ri ~77 kΩ
0(4)-20 mA, Ri ~510 Ω.
Pravac i polazna tačka signala podesivi pomoću mikro prekidača.
3-položajna regulacija.

Izlazni signal:

0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kΩ.

Histerezis:

0,05 V / 0,15 V / 0,3 V / 0,5 V

Rezolucija:

Električna: 0,04 VDC
Mehanička: 0,04 mm

Brzina kretanja:

3,5 s/mm

Brzina sigurnosne funkcije:

0,1 s/mm

Sila potiska:

2500 N

Režim rada:

S3-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Isključivanje u krajnjem položaju:

U zavisnosti od opterećenja

Temperatura:

Max. temperatura radne okoline: 60°C
Min. temperatura radne okoline: 0°C

Nivo zaštite:

IP54

Klasa zaštite:

(u skladu sa EN 60730)
24 V: III
230 V: II
115 V: II

Hod:

Max. 40 mm

Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

Mrežni priključak:

Pogon sa stezaljkama

Priključak na ventil:

Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka.
Za neke tipove ventila potreban je adapter. Informacije o adapterima uključene su u dokumentaciji ventila.

Boja:

Crno kućište i crveni poklopac.

Označavanje:

IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

Masa:

12,5 kg

Varijante pogona:

- Sklop prekidača položaja:
►2 prekidača (WE1/WE2), beznaponski, kontinuirano podesivi.
►Nazivno opterećenje: 8 A / 250 VAC, 8 A / 30 VDC.
►Napon uključivanja: max. 400 VAC, max. 125 VDC.
- Nivo zaštite: IP 65
- Izlazni signal: X=0(4)...20 mA
- Adapter sa spojnicom, za proizvod drugog proizvođača


Za varijante i pribor molimo kontaktirati IMI Hydronic Engineering.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!