Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-MC100FSE/FSR

Proporcionalni pogoni visoke perfomanse sa sigurnosnom funkcijom izvlačenja (FSE) ili uvlačenja (FSR) i automatskim prilagođavanjem hoda koji omogućavaju preciznu modulovanu ili 3-položajnu regulaciju koji se koriste zajedno sa kombinovanim kontrolnim i balansnim ventilima - sa ili bez ugrađenog Δp regulatora - kao i sa samostalnim 2-krakim i 3-krakim kontrolnim ventilima iz IMI Hydronic Engineering.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni pogoni visokih perfomansi sa sigurnosnom funkcijom – 1000 N

Proporcionalni pogoni visoke perfomanse sa sigurnosnom funkcijom izvlačenja (FSE) ili uvlačenja (FSR) i automatskim prilagođavanjem hoda koji omogućavaju preciznu modulovanu ili 3-položajnu regulaciju koji se koriste zajedno sa kombinovanim kontrolnim i balansnim ventilima - sa ili bez ugrađenog Δp regulatora - kao i sa samostalnim 2-krakim i 3-krakim kontrolnim ventilima iz IMI Hydronic Engineering.

Ključne karakteristike

Jednostavno puštanje u rad

Automatsko merenje i adaptacija prema hodu ventila kao i krajnji prekidači za isključenje pomažu u redukovanju vremena puštanja u rad i štite ventil i pogon od peopterećenja.

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurnosna ručica za ručno pokretanje.

Lakoća servisiranja

Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promeniti na mestu instaliranja, bez korišćenja laptopa.

Tehnički opis

Funkcija:

24 VAC: Modulovanu.
230 VAC: 3-položajnu regulaciju.

Sigurnosna funkcija:

TA-MC100FSE: Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje
TA-MC100FSR: Vreteno ventila se uvlači pri nestanku struje

Napon električnog napajanja:

24 VAC ±15%
230 VAC ±15%
Frekvencija 50-60 Hz ±5%

Potrošnja energije:

24 VAC: 26 VA
230 VAC: 30 VA

Ulazni signal:

24 VAC:
0(2)-10 VDC 0,5 mA, Ri 20kΩ
0(4)-20 mA
Početna tačka i invertovani signal sa internim mikro prekidačima.
230 VAC:
3-položajna regulacija.

Izlazni signal:

24 VAC:
0(2)-10 VDC, max. 5 mA
0(4)-20 mA
230 VAC:
0-10 VDC, max. 5 mA

Brzina kretanja:

24 VAC: 2 s/mm
230 VAC: 9 s/mm

Brzina sigurnosne funkcije:

24 VAC: 1,0 s/mm
230 VAC: 1,2 s/mm

Sila potiska:

1000 N

Režim rada:

S3-50% ED c/h 1200 EN 60034-1

Isključivanje u krajnjem položaju:

U zavisnosti od opterećenja

Automatic detection of the valve lift.

Temperatura:

Max. temperatura radne okoline: 50°C
Min. temperatura radne okoline: 0°C

Nivo zaštite:

IP54

Protection class:

(according to EN 60730)
24V: III
230V: I

Hod:

Max. 20 mm

Mrežni priključak:

Pogon sa stezaljkama

Priključak na ventil:

Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka. Za neke tipove ventila potreban je adapter, pogledajte sekciju pribor.

Masa:

2,75 kg

Boja:

Crno kućište i crveni poklopac.

Označavanje:

TA, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!