Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-SCOPE

TA-SCOPE is je čvrst, efikasan balansni instrument za merenje i dokumentovanje diferencijalnog pritiska, protoka, temperature i snage u hidroničnim sistemima. Robustan, precizan i jednostavan, TA-SCOPE pruža brže, ekonomičnije balansiranje i omogućava brzo rešavanje problema. TA-SCOPE se lako povezuje sa softverom HySelect sa maksimalnom koristi od snimljenih podataka omogućava profesionalne izveštaje i automatsko ažuriranje softvera.

Informacije o proizvodima

Balansni instrument

TA-SCOPE is je čvrst, efikasan balansni instrument za merenje i dokumentovanje diferencijalnog pritiska, protoka, temperature i snage u hidroničnim sistemima. Robustan, precizan i jednostavan, TA-SCOPE pruža brže, ekonomičnije balansiranje i omogućava brzo rešavanje problema. TA-SCOPE se lako povezuje sa softverom HySelect sa maksimalnom koristi od snimljenih podataka omogućava profesionalne izveštaje i automatsko ažuriranje softvera.

Ključne karakteristike

Jednostavan dizajn okrenut korisniku

Ergonomski i korisniku prilagođen interfejs omogućava jednostavno i komforno balansiranje.

Interaktivni softver

Korak po korak prikazi softvera za merenje, balansiranje i rešavanje problema omogućavaju brz postupak puštanja u rad.

Bežična komunikacija

Za pouzdano balansiranje, potpuno napunjen TA-SCOPE pruža tri dana bežične komunikacije bez uštede energije.

DpS-Visio

Dp Senzor ima OLED displej za prikaz Dp, temperature i statusa. Takođe ima funkciju automatskog ispiranja i kalibracije.

Tehnicki opis

Funkcija:

TA-SCOPE je balansni instrument za merenje i dokumentovanje diferencijalnog pritiska (Δp), protoka, temperature i snage u hidroničnom sistemu.

TA-SCOPE se sastoji od dve glavne komponente:
Ručna jedinica – na komjuterskoj osnovi programirana sa TA karakteristikama ventila. Jednostavne funkcije sa lako sledljivim uputsvima na ekranu u boji.
Senzorska jedinica diferencijalnog pritiska – DpS-Visio komunicira bežično sa ručnom jedinicom i ima OLED ekran za prikaz statusa, merenih podataka i drugih informacija.

TA-SCOPE automatksi izvršava kalibraciju kada je to potrebno. Konstrukcija senzorske jedinice i mali prolaz protoka pri kalibraciji eliminiše greške merenja koje nastaju zbog nedovoljnog odzračivanja mernog uređaja.

Merni opseg:

Ukupni pritisak:
TA-SCOPE max. 1 600 kPa
TA-SCOPE HP max. 2 500 kPa
Diferencijalni pritisak:
TA-SCOPE 0 - 500 kPa
TA-SCOPE HP 0 - 1 000 kPa
Preporučeni opseg pritiska za vreme merenja protoka:
TA-SCOPE 1 - 500 kPa
TA-SCOPE HP 3 - 1 000 kPa

Merenje temperature tečnog medijuma:

-20°C – +120°C

Devijacija merenja:

Diferencijalni pritisak:
TA-SCOPE 0.1 kPa ili 1% od očitavanja, koji je najviši
TA-SCOPE HP 0.2 kPa ili 1% of od očitavanja, koji je najviši
Protok: kao za diferencijalni pritisak + devijacija ventila
Temperatura: <0.2°C

Kapacitet baterije, radno i vreme punjenja:

Ručna jedinica:
- kapacitet baterije: 4 400 mAh
- radno vreme (sa uključenim osvetljenjem ekrana): >25 h
- vreme punjenja do potpunog kapaciteta: 6-7 h

DpS-Visio (Dp senzorska jedinica):
- kapacitet baterije: 1 400 mAh
- radno vreme (kontinualno merenje): >25 h
- vreme punjenja do potpunog kapaciteta: 2.5 h
Vreme logovanja (u modu spavanja): >100 dana

Nivo zaštite:

Ručna jedinica (u bežičnom modu): IP64
Dp senzorska jedinica (u bežičnom modu): IP64
Sigurnosne sonde za pritisak i temperaturu: IP65
Digitalni temperaturski senzor: IP65

Ambijentalna temperatura za instrument:

Za vreme rada i punjenja: 0 – +40°C
Tokom skladištenja*: -20 – +60°C
*) Ne ostavljajte vodu u senzoru kada postoji rizik od smrzavanja.

Vlažnost:

Ambijentalna vlažnost: maks. 90%RH

Punjač:

Ulazni napon: 100-240 VAC
Ulazna frekvencija: 50-60 Hz
Konekcija: EU, UK, US, AU/NZ

Dimenzije kofera:

TA-SCOPE Premium:
LxWxH = 426x290x159 mm
TA-SCOPE:
LxWxH = 335x290x150 mm

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.

Artikli

Animations

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!