Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Sistemska Rešenja

Bogatstvo znanja i alata pod jednim krovom.

Sada kada su Pneumatex, TA i Heimeier potpuno integrisani, iz jednog izvora možete dobiti najširi opseg sistemskih rešenja u KGH industriji. Razmatramo kako perfomanse svake komponente i interakcija svih komponenata utiču na ukupne perfomanse sistema. To nam omogućava da klijentima pružimo rešenja koje tačno odgovaraju njihovim potrebama.

Pneumatex održavanje pritiska i kvalitet vode

Najvažnija komponenta u sistemu je voda. To je razlog zašto se njen kvalitet i pritisak moraju pažljivo održavati.

Promene u temperaturi rezultiraju promenu zapremine vode, koju treba prihvatiti odmah da biste izbegli oštećenja i kvar sistema. Pouzdana kontrola pritiska sistema sa kompresorima ili pumpama, veliki opseg ekspanzionih posuda i uređaji za dopunu vode, obezbeđuju da imate pravu količinu vode i ispravan pritisak u sistemu.

Naš širok asortiman separatora štiti instalaciju i održava performanse sistema oslobađajući vodu od mikro mehurova i taloga u grejnim, solarnim i hladnim vodenim sistemima. I naši uređaji za degazaciju koriste automatizovani proces da potpuno izdvoje gasove iz vode u specijalno konstruisanim vakuum posudama.

TA balansiranje i kontrola

Hidrauličko balansiranje kontroliše protok vode, i bez njega sistem za kontrolu temperature neće davati svoj potpuni potencijal. Danas su neizbalansirani sistemi uzrok dve trećine svih problema na unutrašnjoj klimi. Kao eksperti za balansiranje mi Vam omogućavamo da u isto vreme zadržite udobnost na visokom nivou i podignete efikasnost HVAC sistema i do 30%. Naša ekspertiza pokriva sve vrste KGH sistema - konstantni protok i promenljiv protok, statičko balansiranje i dinamičko balansiranje.

Heimeier Termostatska Kontrola

Kako su zahtevi za komforom različiti, sistem mora biti u stanju da odgovori brzo i efikasno na balansiranju grejanja i hlađenja unutrašnjeg prostora.

Sa nenadmašnom istorijom uspeha, zahvaljujući našoj posvećenosti preciznosti i kontroli, naši termostatski kontrolni sistemi garantuju pouzdanost u kontroli temperature. Sva naša termostatska tela i kućišta su izrađena od bronze. Otporan na koroziju i decinkifikaciju, ovaj materijal dobijamo koristeći sopstvene procese livenja. Rezultat je nenadmašna kontrola temperature i kvalitet termostatskih ventila na koje uvek možete računati.