Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Inovacija

Nikada ranije nije postojala takva mogućnost za dobrobit od iskustva.

Nijedna druga kompanija kao IMI Hydronic Engineering ne pokriva toliku oblast u KGH distributivnim sistemima. Više ne postoji potreba da postoji mnoštvo firmi koje se bave izgradnjom ili renoviranjem KGH sistema. Sada možete naći sva znanja, proizvode i ekspertizu koja Vam je eventualno potrebna iz jednog izvora. Mi utiremo put u tom smeru.

IMI Hydronic Engineering koristi paralelno industrijska i korisnička iskustva za upravljanje velikim istraživačkim i razvojnim programima.

Naša posvećenost inovacijama se zasniva na pronalaženju pravih odgovora na relevantna pitanja u okviru distribucije KGH sistema. Bliska saradnja sa našim kupcima nam je dala pravi uvid u njihove sadašnje i buduće potrebe. Ovo usmerava naš razvoj novih rešenja i usluga i čini da posao koji radimo bude uvek za vašu dobrobit.

Inovativni ljudi

Mi u velikoj meri ulažemo u istraživanje i razvoj uvek sa ciljem optimizacije efikasnosti celog sistema. IMI Hydronic Engineering je formiran kroz objedinjavanje 3 oblasti znanja, pa kao rezultat dobijamo jedinstvenu snagu istraživanja i razvoja u industriji. Kao istinski globalna kompanija koristimo širok spektar stručnosti i iskustva kod razvoja novih rešenja. To je takođe dovelo do formiranja više IMI Hydronic Engineering centara za Inženjering podršku širom sveta, koji obezbeđuju jednu od usluga inovativnu samu po sebi.

 Inženjering centri za podršku pružaju specijalizovana znanja direktno dostupna svima koji su uključeni u velike projekte i mogu da pomognu u svemu, od projektantskih izazova do složenih hidrauličkih kalkulacija.

Inovativna rešenja

Mi uvek težimo boljim tehnologijama za KGH sisteme i trenutno koristimo in-line konstrukciju, revolucionarnu u konstrukciji ventila. Ova tehnologija unapređuje protočne karakteristike i pruža našim klijentima pogodnosti kao što su poboljšana efikasnost, smanjenje rizika od kavitacije, smanjeni nivo buke i lakšu instalaciju kroz smanjenje veličine i težine proizvoda. To je samo jedan primer inovacije za dobrobit IMI Hydronic Engineering klijenata.

BUDUĆNOST HYDRONICS-a JE U NAŠIM RUKAMA