Pregled TA-Slider pogona

 

TA-Slider 160

 

TA-Slider 500 

 

TA-Slider 750

 

TA-Slider 1250

 

 • Pogon za ventile koji zahtevaju silu podešavanja do 160N
 • Kompatibilan sa IMI TA ventilima dimenzija* DN10-32
 • Dostupan u 4 analogne i 6 BUS komunikacijskih verzija

Posetite web stranicu:

Non-BUS verzija

BUS verzija 

KNX verzija

 • Pogon za ventile koji zahtevaju silu podešavanja do 500N
 • Kompatibilan sa IMI TA ventilima dimenzija* DN40-50
 • Dostupan u 3 analogne i 4 BUS komunikacijske verzije

Posetite web stranicu:

Non-BUS verzija

BUS verzija

 

 • Pogon za ventile koji zahtevaju silu podešavanja do 750N
 • Kompatibilan sa IMI TA ventilima dimenzija* DN65-80
 • Dostupan u 3 analogne i 16 BUS komunikacijskih verzija

Posetite web stranicu:

Sve verzije

 

 

 • Pogon za ventile koji zahtevaju silu podešavanja do 1250N
 • Kompatibilan sa IMI TA ventilima dimenzija* DN100-150
 • Dostupan u 3 analogne i 16 BUS komunikacijskih verzija

Posetite web stranicu:

Sve verzije

 

 

Kompatibilni ventili:

TBV-CM

TA-Compact-P

TA-Modulator

 

Kompatibilni ventili: 

TA-Modulator

KTM 512

 

 

Kompatibilni ventili: 

TA-Modulator

TA-Fusion-C 

TA-Fusion-P

KTM 512

Kompatibilni ventili: 

TA-Modulator

TA-Fusion-C

KTM 512

KTM 50

OsobineTA-Slider pogona:

 • Digitalna konfiguracija pomoću pametnog telefona preko HyTune app (Android, iOS) ili preko Bus komunikacije.
 • Preko 200 opcija za podešavanje – 10x više mogućnosti podešavanja od konvencionalnih pogona.
 • Laka dijagnostika sa praćenjem poslednjih 10 grešaka, čime se osigurava brža detekcija svih grešaka.
 • Prošireni izbor obuhvata verzije za analogne sisteme ili kompatibilne sa KNX, Modbus i BACnet BUS komunikacijskim protokolima.
 

Pitanja u vezi sa TA-Slider pogonima?

Budite u kontaktu sa našim KGH stručnjacima u vezi novih TA-Slider pogona

Kontakt