Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Trīs pamatprasības pilnīgai hidrauliskajai kontrolei

Lai iegūtu vēlamo telpu mikroklimatu par viszemākajām iespējamajām enerģijas izmaksām, ir jāizpilda trīs nosacījumi.

Pirmais nosacījums

Projektā paredzētajai plūsmai ir jābūt pieejamai visos terminālos. Lai sasniegtu šo pirmo nosacījumu, ir nepieciešama hidrauliskā balansēšana. Hidrauliskā balansēšana pasargā no pārplūdēm atsevišķos lokos, kas citos lokos savukārt izraisa nepietiekamu plūsmu. Hidrauliskā balansēšana palīdz noteikt iespējami pārāk liekos sūkņu izmērus un ļauj pārliecināties par to, ka sistēma faktiski nodrošina projektā paredzētās funkcijas un sniegumu.

Otrais nosacījums

Diferenciālajam spiedienam regulēšanas vārstos nevajadzētu būt pārāk atšķirīgam. Lai izpildītu šo nosacīju, atkal ir nepieciešama hidrauliskā balansēšana. Patiesībā hidrauliskā balansēšana ir vienīgais veids, kā identificēt patiesos iemeslus ekspluatācijas problēmām sistēmā.

Trešais nosacījums

Plūsmām jābūt savietojamām sistēmā. Arī šajā gadījumā ir nepieciešama hidrauliskā balansēšana, lai varētu nodrošināt uzstādīto jaudu. Balansēšanas procedūra ļauj jums lokalizēt un atrisināt jebkuras hidrauliskās problēmas.
Labākais veids, kā sasniegt šos trīs nosacījumus, ir veikt balansēšanas procedūru, lai nodrošinātu to, ka sistēmas sniegums faktiski atbilst projektam. TA ir pasaules tirgus līderis hidrauliskās balansēšanas jomā. Ar savu daudzveidīgo produktu portfolio un zināšanu resursiem (ieskaitot literatūru, kursus un seminārus) mēs esam labākie partneri nozīmīgākajos celtniecības projektos visā pasaulē.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko IMI Hydronic Engineering biroju.