Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Pilnīga hidrauliskā balansēšana

Par ko tas viss ir

Pilnīga Hidrauliskā Balansēšana ir paņēmienu un metožu kopums hidraulisko sistēmu regulēšanai, lai tās nodrošinātu vēlamo telpu mikroklimatu par minimālām darbības izmaksām.

Projekta konsultantam Pilnīga Hidrauliskā Balansēšana ir profesionālās reputācijas zaudējumu apdrošināšanas polise par zemām izmaksām. Ekspluatācijas personālam tā ir iespējamā recepte nevainojamai sistēmas darbībai un vieglai apkalpošanai. Īpašuma saimniekam tā ir ilgtermiņa garantija, ka nebūs pārmērīgas ekspluatācijas izmaksas.

IMI Hydronic Engineering specializējas sistēmu regulēšanā. Mūsu tehnoloģija rada optimālus regulēšanas apstākļus un iespēju sistēmu vienmēr regulēt. Mums ir ekspertīze par visa veida hidrauliskajām sistēmām – pastāvīgas un mainīgas plūsmas, statisko un dinamisko balansēšanu.

Vai zinājāt?

 • Divām no trim ēkām ir telpu mikroklimata problēmas.
 • Lielāko daļu problēmu izraisa hidrauliskās balansēšanas trūkums, nevis regulēšanas kļūmes.
 • Neviena hidrauliskā sistēma nefunkcionēs pareizi bez precīzas balansēšanas.
 • Balansēšanas ierīces sastāda mazāk nekā 2 procentus no ieguldījumiem AVK sistēmā.
 • Tomēr balansēšana var palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu pat līdz 40 procentiem.
 • Un pielikt punktu sūdzībām un dārgiem risinājumiem.
 • Pasaulē pirmais balansēšanas vārsta patents tika piešķirts 1962. gadā IMI Hydronic Engineering.
 • IMI Hydronic Engineering turpina būt pirmie hidraulisko balansēšanas metožu un ierīču izstrādē.
 • IMI Hydronic Engineering jums piedāvā pasaulē plašāko balansēšanas produktu klāstu.
 • IMI Hydronic Engineering atbalsta savus balansēšanas risinājumus visā pasaulē.

Pastāvīgi nosacījumi iespējai regulēt

Lai nodrošinātu komfortablu telpu mikroklimatu, minimizētu enerģijas izmaksas un novērstu ekspluatācijas problēmas, hidrauliskajai sistēmai jābūt pilnībā regulējamai. Lai tāda būtu, tai jāatbilst trim nosacījumiem:

 1. Projektā paredzētajām plūsmām jābūt pieejamām pilnā apjomā visos terminālos.
 2. Diferenciālais spiediens regulēšanas vārstos nedrīkst pārāk atšķirties.
 3. Plūsmām jābūt savietojamām sistēmā.