Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA Select 4

TA Select ir datorprogramma, kas jums palīdz regulēt hidraulisko sistēmu, sākot no projekta fāzes, un visu ēkas kalpošanas laiku.
Lejupielādēt šeit

Kopā ar mūsu balansēšanas instrumentu TA SCOPE tā palīdz jums sasniegt;

Visekonomiskāko hidraulisko projektu

TA Select 4 ļauj viegli noteikt pareizo vārsta izmēru, priekšiestatījumu vērtības un visekonomiskāko sistēmas projektu. Jums tikai jāievada sekojoši dati TA Select;

  • Cauruļu garumi
  • Patērētāju vienību projekta plūsma
  • Diferenciālais spiediens.

Saņemsiet sekojošu rezultātu;

  • Nepieciešamo sūkņa spiešanas augstumu
  • Detalizētus optimālā izmēra produktu (regulēšanas un balansēšanas vārstu) sarakstus
  • Sistēmas struktūru (hidraulisko tīklu) augšupielāde balansēšanas instrumentiem
  • Kopējo cauruļu garumu pēc diametra
  • Ūdens apjomu cauruļvados

Apstiprinājums, ka sistēma darbojas saskaņā ar projektu …

TA Select 4 sazinās ar mūsu jauno balansēšanas instrumentu TA SCOPE, kas atvieglo augšuplādēt un lejuplādēt sistēmas informāciju uz/no TA SCOPE. Tas paātrina balansēšanas procesu un ļauj pārliecināties, ka pēc nodošanas ekspluatācijā sistēmas darbība sakrīt ar sākotnējo projektu. Tad sistēmas struktūru (hidraulisko tīklu), kas projektēta TA Select, jūs augšupielādējat balansēšanas instrumentā TA-SCOPE un veicat balansēšanu. Kad sistēma ir balansēta, dati tiek lejupielādēti TA Select. Tiek apstiprināta plūsma, diferenciālais spiediens, 2 temperatūras, diferenciālā temperatūra un jauda. Informāciju dokumentējat, izdrukājot balansēšanas atskaiti.

…un visu sistēmas kalpošanas laiku

Mēs vēlamies, lai hidrauliskā sistēma visu tās kalpošanas laiku darbotos saskaņā ar projektu. Ar TA SCOPE un TA Select jūs varat viegli pieslēgties, lai pārbaudītu, vai sistēma darbojas saskaņā ar jūsu vēlmēm.

Izmantojiet TA SCOPE, lai ievadītu plūsmu, diferenciālo spiedienu, 2 temperatūras, diferenciālo temperatūru un jaudu. Lai izanalizētu izmērītos datus, lejupielādējiet tos TA Select.

Lejupielādēt šeit