Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA Hecos

TA Hecos v. 4.00.06

Hecos ir pilnībā grafiska datorprogramma, kas palīdz jums uzprojektēt ūdens apkures un dzesēšanas sistēmas, visekonomiskāk, tehniski pareizi un efektīvi.

Ir viegli aprēķināt visas hidrauliskās sistēmas sastāvdaļas, ieskaitot sildķermeņus, vārstus, sūkņus un cauruļvadu izmērus.

Vienīgā prasība ir ievadīt ēkas parametrus: jums tikai jāraksturo ēka, telpas un to temperatūras, kā arī janosaka kādai šai sistēmai būtu jāizskatās.

Tālāk varat iegūt nepieciešamo sūkņa spiešanas augstumu, detalizētu sastāvdaļu sarakstu ar optimāliem izmēriem, sistēmas ūdens apjomu tālākam spiediena uzturēšanas iekārtu aprēķinam, pilnu sistēmas specifikāciju un vissvarīgākais ir tas, ka pilnīgu sistēmas shēmu, lai drukātu vai eksportētu to uz CAD programmu.

Viegli mainīt aprēķina parametrus un iegūt jaunus rezultātus.

  • Interaktīva komunikācija starp zīmējumu un rezultātu lapām.
  • LietojumprogrammAS pieejamība viencauruļu radiatoru sistēmām, kā arī līdzplūsmas shēmām. 
  • Kopīga apkures un dzesēšanas cauruļvadu tīkla zīmēšana (piemēram 4-cauruļu fankoilu sistēma).
  • Glikola korekcija

Funkcijas:

Hidrauliskā tīkla aprēķins  ar opimizētiem cauruļuvadu izmēriem, hidrauliskās kontroles vārsti ar minimālu autoritāti, balansēšanas vārsti ar aprēķina iestatījumiem.

Pilns sistēmas shēmas rasējums.

Atlase:
- Radiatori un citas terminālvienības
- Cauruļvadi
- Termostatiskie vārsti un radiatoru atpakaļgaitas pieslēgumi
- Balansēšanas vārsti
- Dp regulatori, pārspiediena vārsti
- Kontrolvārsti
- Kontrolmezgli
- Termostatiskie  un noslēg/regulējošie vārsti (ietverot termostata ieskrūves speciāliem radiatoriem)
- Plūsmas kontrolvārsti
- PIBCV vārsti

TA hecos ietver noderīgu informāciju, piemēram:
- Plašāk pielietoto radiatoru datubāzi
- Datubāze ietver sevī visus  IMI Hydronic Engineering produktus
- Cauruļvadu datubāze ietver biežāk izmantoto cauruļvadu sērijas
- Siltumizolācijas datubāze ietver visbiežāk izmanto produkta sērijas

Un daudz ko citu....