Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Balansēšana & kontrole

Hidrauliskā balansēšana ir paņēmienu un metožu kopums, ar kuru palīdzību hidrauliskās sistēmas kļūst kontrolējamas tā, lai tās nodrošinātu vēlamo telpu mikroklimatu ar minimālām operatīvajām izmaksām. Tas ir risinājums, ar kuru ikviens projektā iesaistītais gūst sirdsmieru. Projektēšanas konsultantam hidrauliskā balansēšana ir kā zemu izmaksu profesionālās reputācijas apdrošināšanas polise. Ekspluatācijas personālam tā ir kā spēcīga recepte sistēmas darbībai un vieglai vadīšanai bez problēmām. Īpašuma saimniekam tā ir ilgtermiņa garantija, ka nebūs pārmērīgas ekspluatācijas izmaksas.

IMI Hydronic Engineering specializējas vadībā un kontrolē, projektējot mūsu tehnoloģiju, lai precīzi sabalansētu sistēmas īpašo specifiku, vienlaikus precīzi pārvaldot sistēmu kopumā. Mūsu zināšanas aptver visus hidraulisko sistēmu veidus – ar pastāvīgu un mainīgu plūsmu, statisko un dinamisko balansēšanu.