Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Inovācija

Nekad agrāk nav bijusi tāda iespēja gūt labumu no pieredzes.

Neviena cita kompānija nenodrošina tik daudz zināšanu un rīku hidrauliskās sadales sistēmu jomā, kā to dara IMI Hydronic Engineering. Lai veiktu hidrauliskās sistēmas celtniecību vai atjaunošanu, vairs nevajag iesaistīt vairākas kompānijas. Tagad visas zināšanas, produktus un kompetenci, ko vien jums varētu vajadzēt, varat atrast vienā avotā. Mēs jums nobruģējam ceļu.

IMI Hydronic Engineering izmanto ieskatu industrijā un klientu vēlmēs, kāds nav sastopams nevienā citā kompānijā, lai izpildītu plašu pētniecības un attīstības programmu

Mūsu apņemšanās radīt inovācijas ir pamatota uz pareizo atbilžu atrašanu būtiskos jautājumos hidrauliskās sadales jomā. Cieša sadarbība ar klientiem ir sniegusi patiesu ieskatu viņu pašreizējās un nākotnes vajadzībās. Tas vada mūsu attīstību jaunu risinājumu un pakalpojumu radīšanā, kā arī nodrošina to, ka mēs vienmēr strādājam jūsu labā.

Inovatīvi cilvēki

Mēs veicam lielus ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kas vienmēr ir vērstas uz sistēmas efektivitātes optimizēšanu. Rezultātā pētniecības un attīstības jauda ir unikāla šajā nozarē, jo IMI Hydronic Engineering ir izveidota, apvienojot 3 kompetenču sfēras. Attīstot jaunus risinājumus, kā patiesi globāla kompānija mēs uzkrājam plašu kompetences un pieredzes spektru. Tas ir arī veicinājis izveidot daudzus IMI Hydronic Engineering Inženierzinātniskos atbalsta centrus visā pasaulē, kas vienīgie piedāvā šādus pakalpojumus, un tā jau pati par sevi ir inovācija.

Inženieru atbalsta centros liela mēroga projektos iesaistītajiem ir tieša pieeja specializētām zināšanām, un viņi var saņemt atbalstu, sākot no projektēšanas uzdevumiem, līdz sarežģītiem hidrauliskajiem aprēķiniem.

Inovatīvi risinājumi

Mēs vienmēr tiecamies uz  labākām hidrauliskajām tehnoloģijām un pašlaik izmantojam revolucionāru līnijas dizainu ar mērķi rast pilnīgi jaunu vārsta dizaina risinājumu. Šī tehnoloģija vienkāršo plūsmu un dod priekšrocības mūsu klientiem, piemēram, uzlabotu efektivitāti, samazinātu kavitācijas risku un troksni un vieglāku instalēšanu, pateicoties mazākam produkta izmēram un svaram. Tas ir vēl viens inovāciju piemērs, kas kalpo IMI Hydronic Engineering  klientiem visā pasaulē.