Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

IMI Hydronic Engineering kompānijas prezentācijas brošūra

40 % no pasaules enerģijas patēriņa tiek izmantots ēkām. 50 % no tā ir atsevišķi AVK sistēmās.

Galvenais iemesls ir AVK sistēmu neefektivitāte Tam tā nav jānotiek. Visās ēkās optimālu telpu mikroklimatu var nodrošināt daudz efektīvāk. Ir daudzi veidi, kā uzlabot ēkas energoefektivitāti, bet nav noslēpums, ka lielākie ietaupījumi ir AVK sistēmās. AVK sistēmu optimizācija var gan samazināt ēkas kopējo enerģijas patēriņu līdz pat 30 %, gan palielināt iekštelpu komfortu. Tas ir grūts uzdevums, taču IMI Hydronic Engineering palīdzēs Jums to sasniegt jebkurā vietā uz pasaules.