Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Pirmajā vietā drošība

Droša un pievilcīga darba vieta

Mēs nekad nepieļaujam kompromisu attiecībā uz mūsu darbinieku veselību un drošības standartiem. Mūsu vienīgā, vissvarīgākā atbildība ir nodrošināt, lai ikviens IMI Hydronic Engineering darbinieks justos droši un saglabātu labu veselību. Mēs apmācām un informējam par šiem jautājumiem un pastāvīgi nodrošinām to, lai katrs gadījums tiktu izmeklēts un piereģistrēts.

Mēs apņemamies nodrošināt savus klientus ar produktiem un pakalpojumiem, kas ir droši un atbilst vai pārsniedz apsolīto kvalitātes līmeni.

Mēs Rūpējamies Par Mūsu Darbiniekiem

Vissvarīgākais mums ir darbinieku labklājība. Šeit ir daži piemēri, ko mēs darām, rūpējoties par saviem darbiniekiem.

Reizēm vienkārši risinājumi ir visefektīvākie. Ikreiz, kad notiek negadījums, tajā vietā kartē iespraužam krāsainu adatu. Karte kļūst par vizuālu rīku potenciālo negadījumu reģionu identificēšanā. Piemēram, pēc vairākiem gandrīz notikušiem negadījumiem uz ceļa tajā vietā uz kartes izveidojās krāsainu adatu sakopojums. Izpētot sīkāk, atklājās, ka problēmu rada „aklais" stūris. Vienkāršs, efektīvs risinājums bija spoguļa uzstādīšana.

Pat centīgi strādājot, reizēm tomēr notiek negadījumi. Darbiniekam atgriežoties darbā, mēs pārliecināmies, lai viņš/viņa būtu apmierināts ar piešķirtajiem uzdevumiem.

Un mūsu pūles atmaksājas. Standarta veselības un drošības mērījums ir zaudēta laika negadījumu rādītājs. Tas ir negadījumu skaits, kā rezultātā darbinieks neierodas darbā trīs vai vairāk dienas, kas dalīts ar katrām 100.000 nostrādātajām stundām. Kā redzams grafikā, pēdējos trīs gados šis rādītājs ir pastāvīgi samazinājies.