Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Mūsu darījumi ir godīgi un ētiski

Ētiska uzņēmējdarbība ir pašsaprotama

To darīt ir vienkārši. Savā biznesā mēs sadarbojamies ar citiem tā, kā vēlamies, lai sadarbojas ar mums. Tas ir pašsaprotami, ka IMI Hydronic Engineering respektē un izpilda likumdošanas un līgumu prasības. Mēs pieprasām visaugstākos ētikas standartus no pašiem, mūsu partneriem un piegādātājiem.

Mēs veicinām klientu, piegādātāju un partneru uzticību, nodrošinot to, ka savlaicīgi brīdinām par izmaiņām un esam atvērti sarunām jebkurā līguma stadijā.

Mūsu darbinieki vienmēr rīkojas pareizi

IMI Hydronic Engineering ir vienmēr tiecies rīkoties ētiski un likumīgi. Mūsu jaunais uzvedības kodekss apliecina šo ticību. Katrs darbinieks saņem apmācību par kodeksu un apzinās, kas no viņa vai viņas tiek sagaidīts. Nodrošinot to, ka visi darbinieki rīkojas likumīgi un ētiski, mēs nodrošinām, ka tāda ir arī mūsu uzņēmējdarbība.