Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Atbildīga uzņēmējdarbība

Mēs ticam ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai

Mūsu misija ir būt par visvairāk uz klientu orientēto, zinošāko un inovatīvāko hidraulisko risinājumu kompāniju pasaulē. Mēs esam apņēmušies saprast klientu vajadzības un uzticamā veidā tiem piedāvāt uz pieredzi un zināšanām balstītas svaigas idejas.

Mēs esam pārliecināti, ka ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības pamatā ir atbildīga kompānija. Atbildība mūsu izpratnē nozīmē, ka visi mūsu darbinieki vienmēr cenšas “izdarīt pareizo lietu” un ciena visas ieinteresētās personas, vidi un kopienas, kurās mēs strādājam.

Mūsu politikā ietvertas piecas būtiskas prioritātes, kas jau lielā mērā ietekmē visus, kas iesaistīti mūsu biznesā, un sabiedrību:

  1. Veselība un drošība
  2. Vide
  3. Energoefektivitāte
  4. Ētika & atbilstība tiesību aktiem
  5. Ilgtspējīga attīstība
  6. IMI Way