Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Radet Bukarest rajona enerģija

Ar cauruļvadu tīklu vairāk nekā 1.800 kilometru garumā rajona apkures sistēma Bukarestē, Rumānijā, ir otrā lielākā sistēma pasaulē, kas nodrošina apkuri vairāk nekā 600.000 iedzīvotāju. Kad šim apjomīgajam tīklam bija nepieciešams jauns hidraulisko sistēmu risinājums ar mērķi uzlabot apkures pakalpojuma energoefektivitāti, IMI Hydronic Engineering pierādīja, ka ir īstā kompānija, kas var to paveikt.

Par projektu cīnījās trīs galvenie piegādātāji, un papildus augsta līmeņa atbalstam, bija nepieciešama vairāku kompetenču kombinācija – finansiālā, tehniskā un ražošanas. IMI Hydronic Engineering bija nepārprotams uzvarētājs.

Izaicinājums

Rajona apkures kompānijai, RADET Bucuresti, vajadzēja risinājumu, kas tiktu ieviests 5 gadu renovācijas projekta laikā, un šis projekts palīdzētu nodrošināt pareizo apkures jaudu visefektīvākajā veidā plašam tīklam 10.000 daudzdzīvokļu māju platībā. Turklāt klientam vajadzēja risinājumu, kas uzturētu sistēmu optimāli balansētu 30 gadu garumā.

Risinājums

TA nodrošināja optimālo risinājumu, kas tika izstrādāts, pamatojoties uz pareizo tehnisko ekspertīzi, dalīšanos zināšanās, praktisko apmācību, izcilu loģistiku un augstas kvalitātes produktiem.

Projektēšanas fāzē TA strādāja ciešā sadarbībā ar Elsaco Electronics kā stratēģisko partneri. TA tehniskie eksperti  atbalstīja projektēšanas komandu ar savām zināšanām par balansēšanu, hidrauliskajiem aprēķiniem un komponentu izvēli. Virknē apmācību tika piedāvāta tehniskā izglītība ar mērķi atvieglot uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā un apkopes procedūras. Uzstādītie komponenti galvenokārt ir balansēšanas vārsti un diferenciālā spiediena regulētāji, kas ļauj veikt precīzu diferenciālā spiediena un caurplūduma regulēšanu. Tā rezultātā katrā daudzdzīvokļu māju blokā ir iespējama pareiza apkures ūdens sadale. Precīzi saplānota piegāde nodrošina to, ka vajadzīgajā brīdī tiek piegādāts un uzstādīts neparasti daudz komponentu – kopā 21.557, un tiek ievērots termiņš 2011. gadā.

TA nodrošināja optimālo risinājumu, kas tika izstrādāts, pamatojoties uz pareizo tehnisko ekspertīzi, dalīšanos zināšanās, praktisko apmācību, izcilu loģistiku un augstas kvalitātes produktiem.

Projektēšanas fāzē TA strādāja ciešā sadarbībā ar Elsaco Electronics kā stratēģisko partneri. TA tehniskie eksperti  atbalstīja projektēšanas komandu ar savām zināšanām par balansēšanu, hidrauliskajiem aprēķiniem un komponentu izvēli. Virknē apmācību tika piedāvāta tehniskā izglītība ar mērķi atvieglot uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā un apkopes procedūras. Uzstādītie komponenti galvenokārt ir balansēšanas vārsti un diferenciālā spiediena regulētāji, kas ļauj veikt precīzu diferenciālā spiediena un caurplūduma regulēšanu. Tā rezultātā katrā daudzdzīvokļu māju blokā ir iespējama pareiza apkures ūdens sadale. Precīzi saplānota piegāde nodrošina to, ka vajadzīgajā brīdī tiek piegādāts un uzstādīts neparasti daudz komponentu – kopā 21.557, un tiek ievērots termiņš 2011. gadā.

Iznākums

Nodrošinot vajadzīgo ūdens plūsmu, tiek optimizēta energoefektivitāte un nodrošināts tas, ka katra ēka un dzīvoklis saņem pareizo apkures jaudu. Vairāk nekā 600.000 Bukarestes pilsētas iedzīvotāju tagad baudīs optimizētas apkures sistēmas uzlaboto komfortu, kas vienmēr darbojas, kā iecerēts.

"Mūsu ciešā sadarbība ar TA nodrošināja to, ka tika veiksmīgi sasniegta mūsu prasība pēc lielākas energoefektivitātes un elastīguma visās 600 RADET apkures sistēmas apakšstacijās Bukarestē".  - George Nistor, Direktors, RADET Bucuresti, Rumānija

Saistītās lietas