Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Oslo Opera

Enerģijas patēriņa minimizēšana jaunajā operas ēkā Oslo.

Izaicinājums

Operas ēkas projekts ir daļa no Eiropas Savienības projekta ECO-culture. ECO-culture projektā paredzēts parādīt trīs augstas kvalitātes kultūras videi draudzīgas ēkas, Dānijas Karalisko teātri, Amsterdamas bibliotēku un Oslo jauno operas ēku, kurās integrētas energoefektīvas tehnoloģijas.

Projekts fokusēts uz energoefektivitātes uzlabošanu, projektējot sistēmu tā, lai apkures, dzesēšanas, ventilācijas un apgaismošanas sistēmās būtu maksimāli samazināts enerģijas patēriņš.

Lai atbilstu energoefektivitātes prasībām, hidrauliskajai sistēmai bija jābūt pilnībā regulējamai, t.i., projektā paredzētajām plūsmām visos termiskajās vienībās jābūt pieejamām ar pilnu jaudu, un diferenciālajam spiedienam regulēšanas vārstos nevajadzētu pārāk atšķirties.

Risinājums

IMI Hydronic Engineering ir cieša sadarbība ar konsultantiem un uzstādītāju. Konsultanti ir piedalījušies semināros un zināja IMI Hydronic Engineering balansēšanas konceptu un produktiem. Konsultants bija pārliecināts, ka IMI Hydronic Engineering spēj piedāvāt risinājumu, kas sistēmā sniegtu pareizos apstākļus, lai nodrošinātu komfortablu telpu klimatu ar minimālu enerģijas patēriņu. Lai nodrošinātu pilnībā balansētu un regulējamu hidraulisko sistēmu, tika uzstādīti IMI Hydronic Engineering manuālie balansēšanas vārsti un diferenciālā spiediena regulētāji. Tas nodrošinās komfortablu telpu klimatu, kā arī energoefektīvu darbību.