Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Hong Kong Politehniskā universitāte

Kad Honkongas Politehniskā universitāte plānoja atjaunot savu veco AVK sistēmu, Honkongas valdības prasība bija, lai ietekmes uz vidi samazināšanas nolūkā telpu temperatūra ēkās ar gaisa kondicionēšanu pastāvīgi būtu virs 25.5° C. Viņi nolēma atrast partneri ar zināšanām un spēju nodrošināt precīzu temperatūras regulēšanu ar optimizētu efektivitāti. Savukārt IMI Hydronic Engineering izrādījās īstais partneris ar ideālo risinājumu.

Honkongas Politehniskajai universitātei ir plaša skolas teritorija gandrīz 30.000 studentiem un aptuveni 1000 darbiniekiem. Šī AVK sistēmas renovācijas projekta pirmā fāze attiecas uz gandrīz 10.000 m2.

Izaicinājums

Universitātes sistēmu vajadzēja optimizēt, lai saglabātu veselīgu un komfortablu telpu klimatu ar precīzu temperatūras regulēšanu un augstu efektivitāti. Sākumā tika izplānota pilnīga sistēmas pārskatīšana un kontrolteritorijas 700 m2 platībā renovācija. Tam bija nepieciešama gan ekspertīze, gan cieša sadarbība starp universitāti un IMI Hydronic Engineering.

Risinājums

Uzdevums bija izstrādāt uzticamu hidraulisko balansu. Nebalansētā sistēmā sūknim tuvākie patērētāji darbojas ar pārplūdi, savukārt tālākajos plūsma ir nepietiekoša. Tā ir AVK sistēmām raksturīga problēma, un tās dēļ dažādās telpās ir atšķirīga temperatūra. Cilvēki tad cenšas kompensēt šo diskomfortu, regulējot termostata iestatījumus, kas samazina efektivitāti un var nepanākt vēlamo komfortu.

Pirmais solis ceļā uz optimālo risinājumu bija pārskatīt esošo sistēmu. IMI Hydronic Engineering sāka ar rūpīgu analīzi, izmērot diferenciālo spiedienu, plūsmu un temperatūru aukstā ūdens sistēmā. Projektēšanas fāzē hidrauliskajiem aprēķiniem un komponentu izvēlei tika izmantota IMI Hydronic Engineering izstrādāta programmatūra.

Nākamais solis ceļā uz uzlabotu komfortu bija izvēlēto sistēmas komponentu, galvenokārt balansēšanas vārstu kopā ar diferenciālā spiediena regulētājiem, uzstādīšana. Tika nodrošināts atbalsts, nododot objektu ekspluatācijā, un pārliecinoties par to, lai jau no paša sākuma risinājums sniegtu universitātei nepieciešamo optimālo komfortu, enerģijas ietaupījumu un precīzu temperatūras regulēšanas iespēju. Pateicoties IMI Hydronic Engineering ekspertu zināšanām, tika izmantots TA CBI balansēšanas instruments, kas paātrināja nodošanu ekspluatācijā, padarīja procesu precīzāku un ietaupīja izmaksas.

Lai pārbaudītu uzlabotās sistēmas sniegumu, sistēmas kontrolteritorijā tika veikts tests ar mērķi izmērīt gan dzesēšanas kvalitāti, gan enerģijas patēriņu.

Rezultāts

Salīdzinot veco un renovēto sistēmu, kļuva skaidrs, ka jaunā sistēma spēja sniegt augstāko komforta līmeni un uzlaboja energoefektivitāti. Ieviešot jauno risinājumu, ūdens plūsma paliek stabila, minimizējot temperatūras svārstības, un sniedz izcilu regulēšanas kvalitāti. Tādējādi universitāte plāno, ka tās sākotnējais ieguldījums pilnībā atmaksāsies jau pēc 14 mēnešiem.

"IMI Hydronic Engineering inovatīvie diferenciālā spiediena regulēšanas vārsti tagad tiek izmantoti, lai regulētu hidraulisko sistēmu spiedienu un plūsmu. Eksperimentālajā fāzē Politehniskajā universitātē, kas izmanto šo pašregulējošo klimata kontroles tehnoloģiju, tika panākti būtiski enerģijas ietaupījumi". – universitātes Ēku inženiertīklu departamenta profesors Daniel W. T. Chan.

Šī veiksmīgā testa rezultātā Honkongas Politehniskā universitāte tuvākajos gados turpinās optimizēt savas skolas teritorijas AVK sistēmas. Universitātes mērķis ir pilnībā regulējams telpu klimats, tā optimizējot gan energoefektivitāti, gan komfortu telpās. Universitāte uzticās IMI Hydronic Engineering speciālistu zināšanām un ekspertīzei.

Saistītās lietas