Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Citade Administrativa Presidente Tancredo Neves

IMI Hydronic Engineering īpašās zināšanas par hidrauliskajām sistēmām un AVK optimizāciju palīdz sasniegt ambiciozos efektivitātes mērķus jaunajā štata valdības biroju kompleksā Minas Gerais štatā, Brazīlijā.

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves štata valdības biroju kompleksu Minas Gerais štatā projektēja slavenais arhitekts Oskars Nīmeijers, un tas ir arhitektoniski nozīmīgs objekts. Tas ir arī iespaidīgs no ilgtspējas viedokļa, un ir celts saskaņā ar Kioto un Monreālas protokoliem par klimata pārmaiņām un vides aizsardzību.

Kompleksa platība ir vairāk nekā 270,000 m2, un visur ir akcentēta ilgtspēja – sākot ar energoefektivitāti un inovatīvu atkritumu pārstrādi un ūdens reciklēšanas sistēmām, un beidzot ar pieejamību, FSC sertificētām mēbelēm un apvidus saudzēšanu.

Runājot par AVK efektivitāti vienā no kompleksa ēkām, atbildīgais konsultants vērsās pēc palīdzības pie IMI Hydronic Engineering, lai apzinātu potenciālos ieguvumus.

Izaicinājums

Štata valdība gribēja maksimizēt ēkas efektivitāti, un konsultants zināja, ka optimizēts sistēmas projekts var palīdzēt samazināt enerģiju, kas nepieciešama atdzesēta ūdens sūknēšanai ēkā.

Lai izpildītu uzdevumu, bija nepieciešams pieredzējis partneris, kas vērtētu sistēmas kā kopumu un pielietotu savas īpašās zināšanas un risinājumus projekta optimizēšanai ar mērķi panākt augstāku efektivititāti.

Tas nepārprotami bija uzdevums IMI Hydronic Engineering, kam papildus nepieciešamajai ekspertīzei jau bija cieša un veiksmīga sadarbība ar konsultantu un darbuzņēmēju iepriekšējos projektos.

Risinājums

Lai samazinātu enerģijas izmaksas, konsultants gribēja samazināt ātrumu un jaudu un paaugstināt atdzesētā ūdens temperatūru sistēmā no 5,5ºC uz 7ºC.

IMI Hydronic Engineering komanda Brazīlijā strādāja ciešā sadarbībā ar konsultantu, sākot no projektēšanas stadijas līdz pat nodošanai ekspluatācijā.

IMI Hydronic Engineering nodrošināja ekspertīzi un atbalstu hidrauliskās sistēmas optimizācijā, ieskaitot padziļinātas tehniskas diskusijas un padomu par to, kā panākt risinājumu, kas atbilstu konsultanta un īpašnieka mērķiem. IMI Hydronic Engineering komanda arī sniedza nepieciešamos aprēķinus vārstu un to izmēru izvēlei un optimālo priekšiestatījumu noteikšanai – katrai atsevišķai izvēlei vēl vairāk uzlabojot efektivitāti.

Uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā stadijās IMI Hydronic Engineering bieži apmeklēja objektu, instruējot uzstādītājus un palīdzot risināt sarežģījumus, tādējādi jau no pirmās dienas nodrošinot pareizu produktu uzstādīšanu, saīsinātu nodošanas ekspluatācijā laiku  un netraucētu darbību.

Rezultāts

IMI Hydronic Engineering nodrošināja risinājumu, kas palīdzēja konsultantam sasniegt ambiciozos energoefektivitātes mērķus, un rezultātā optimizētā sistēma ļāva štata valdībai panākt iespaidīgu sūknēšanai nepieciešamās enerģijas ietaupījumu 21% apmērā.

Šodien sistēma turpina strādāt, kā paredzēts, un štata valdības darbinieki bauda gan izcilu komfortu darba vietā, gan efektīvu, netraucētu sistēmas darbību.