Ši interneto svetainė ketinai naudoti slapukus, kad pagerintų tinklalapį ir suteiktų geresnę naršymo patirtį. Jei pasirinksite „Tęsti“ arba toliau naršysite svetainėje, nusprendę nepritaikyti nustatymų, bus laikoma, kad sutinkate naudoti slapukus. Sužinokite daugiau apie mūsų slapukų politiką ir kaip atsisakyti slapukų, paspaudę čia.

Naudojimo sąlygos

Kai jungiatės arba naudojatės imi-hydronic.com ar bet kuria kita „IMI Hydronic Engineering International SA“ („IMI Hydronic Engineering SA“, „mūsų“ arba „mes“) priklausančia ar jos valdoma interneto svetaine („Svetainė“), privalote vadovautis šiomis sąlygomis, mūsų Privatumo politika ir kitais teisiniais pranešimais ir šioje Svetainėje nurodytomis atsakomybės apribojimo nuostatomis („Naudojimo sąlygos“).
Jeigu turite klausimų dėl Naudojimo sąlygų, susisiekite adresu info_eysins@imi-hydronic.com.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS – 2018 m. gegužės 14 d.

1. Sutikimas dėl sąlygų
1.1 Naudodamiesi šia Svetaine, nurodote, kad visiškai priimate ir sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jeigu nepriimate Naudojimo sąlygų, privalote nedelsdami nustoti naudotis Svetaine.
1.2. Sutinkate, kad nenaudosite Svetainės tikslams, kurie yra neteisėti arba kuriuos draudžia Naudojimo sąlygos.
1.3 Svetainė ir paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 18-os metų amžiaus asmenims („Nepilnamečiai“), todėl sąmoningai nerenkame informacijos apie Nepilnamečius.
1.4. „IMI Hydronic Engineering SA“ pasilieka teisę:
    i. bet kuriuo metu keisti Naudojimo sąlygas. Jeigu atnaujiname arba keičiame Naudojimo sąlygas, atnaujinta versija yra viešai skelbiama Naudojimo sąlygų puslapyje. Toks paskelbimas reiškia pranešimą apie pakeitimus. Atnaujinta Naudojimo sąlygų versija atspindi naujausios versijos datą ir įsigalioja kitą darbo dieną po paskelbimo. Raginame periodiškai peržiūrėti internetinę Naudojimo sąlygų versiją.
Jeigu, po bet kokių pakeitimų, toliau naudojatės Svetaine, toks naudojimasis laikomas sutikimu dėl pakeitimų;
    ii. pakeisti arba (laikinai ar visam laikui) pašalinti Svetainę ar bet kurią jos dalį be pranešimo, o Jūs patvirtinate, kad „IMI Hydronic Engineering SA“ neatsako už tokį pakeitimą ar pašalinimą.

2. Svetainės naudojimas
2.1. Galite laisvai naršyti Svetainėje, tačiau su joje esančia informacija susipažinti, ją parsisiųsti ar naudoti (įskaitant tekstus, vaizdus, garso ir vaizdo informaciją („Informacija“)) galite tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Negalite Informacijos platinti, keisti, perduoti, pakartotinai panaudoti, ją paskelbti arba naudoti komerciniais tikslais be raštiško mūsų leidimo.
2.2. Jeigu pažeidžiate bet kurį Naudojimo sąlygose numatytą įsipareigojimą, „IMI Hydronic Engineering SA“ turi teisę savo nuožiūra:
    i. nedelsdama sustabdyti Jūsų prieigą prie Svetainės ir (arba);
    ii. nutraukti su Jumis sudarytą prenumeratos sutartį, jeigu esate „IMI Hydronic Engineering SA“ klientas.
2.3. Patvirtinate, kad „IMI Hydronic Engineering SA“ gali atskleisti informaciją apie Svetainės naudojimą, vadovaudamasi bet kuriuo įstatymu, reglamentu, vyriausybės prašymu, teismo nurodymu, teismo šaukimu ar kitu teisiniu procesu. Apie tokį informacijos atskleidimą Jus informuosime, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas turi būti konfidencialus. Be to, bet kokiam informacijos atskleidimui yra taikoma mūsų Privatumo politika.
2.4. „IMI Hydronic Engineering SA“ neprivalo, tačiau gali nuspręsti pašalinti bet kokią draudžiamą medžiagą ir uždrausti bet kokio Naudojimo sąlygas pažeidusio asmens prieigą. Taip pat pasiliekame kitas teises.

3. Prekės ženklai / nuosavybės teisės
Privalote laikytis prielaidų, kad visi Svetainėje nurodytų produktų pavadinimai dideliu ar pasviruoju šriftu, taip pat šalia prekės ženklo pateikti simboliai yra „IMI Hydronic Engineering SA“ prekės ženklai.
3.1. Išskyrus atvejus, kai turite aiškų raštišką išankstinį mūsų leidimą, negalite naudoti, pašalinti ar pakeisti bet kokio pavadinimo, logotipo, šūkio ar kito „IMI Hydronic Engineering SA“ ženklo.
3.2. Visos autorinės teisės, prekės ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės ir Svetainės turinys (įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės dizainu, tekstu, grafika ir visa kita programine įranga bei su Svetaine susijusiu pirminiu kodu (angl. source code)) priklauso arba yra suteikti pagal licenciją „IMI Hydronic Engineering SA“, arba yra mūsų naudojami pagal įstatymus.
3.3. Prisijungdami prie Svetainės, sutinkate, kad turinys negali būti parsisiųstas, kopijuojamas, perduotas, saugomas, parduotas arba kitaip platinamas be išankstinio raštiško „IMI Hydronic Engineering SA“, kaip autorinių teisių turėtojo, sutikimo. Tai neapima Svetainės puslapių parsisiuntimo, kopijavimo ir (arba) spausdinimo griežtai asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.

4. Atsakomybės atsisakymas ir ribojimas
4.1. Svetainė yra pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ (angl. AS IS) ir pagal „PRIEINAMUMĄ“ (angl. AS AVAILABLE) be jokio „IMI Hydronic Engineering SA“ tiesioginio ar numanomo atstovavimo, garantijos ar rėmimo, įskaitant, bet neapsiribojant numatoma garantija dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, įsipareigojimų nevykdymo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo.
4.2. Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, „IMI Hydronic Engineering SA“ neatsako už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant verslo veiklos, galimybių, duomenų ar pajamų praradimu, susidarančiu dėl šios Svetainės naudojimosi ar negalėjimo naudotis arba Svetainės turinio klaidų ar praleidimo.
4.3. „IMI Hydronic Engineering SA“ neteikia jokių garantijų, kad Svetainės funkcionalumas nebus sutrukdytas ar Svetainė veiks be klaidų, defektai bus ištaisyti ar kad Svetainėje arba ją užtikrinančiame serveryje nebus virusų arba kitų kenksmingų ar žalingų dalykų.
4.4. Jokia Naudojimo sąlygų nuostata negali būti laikoma atleidžiančia „IMI Hydronic Engineering SA“, jos darbuotojus ar agentus nuo atsakomybės ar ją ribojančia tokiais būdais, kuriais negalima atleisti nuo atsakomybės ar ją riboti pagal įstatymus. Visų pirma nė viena šioje nuostatoje nurodyta išimtis ar apribojimas neturėtų riboti galimų Jūsų, kaip vartotojo, teisių pagal vietos įstatymus ar kitų įstatyminių teisių, kurios negali būti išskirtos, taip pat jokiu būdu negali atleisti „IMI Hydronic Engineering SA“ nuo atsakomybės ar ją riboti mirties ar asmens sužalojimo atveju dėl mūsų, mūsų darbuotojų ar agentų aplaidumo.
4.5. Svetainės turinys nereiškia patarimų ir juo nereikėtų remtis, priimant bet kokius sprendimus ar nuo jų susilaikant.

5. Jūsų mums teikiama informacija
Išskyrus informaciją, kurią apima mūsų  Privatumo politika, bet kokie pranešimai ar medžiaga, kuriuos perduodate Svetainei elektroniniu paštu ar kitu būdu, įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ir kitą informaciją, nėra laikomi konfidencialia ar nuosavybės teise apsaugota informacija. Visa Jūsų perduota ar paskelbta informacija tampa „IMI Hydronic Engineering SA“ nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiam tikslui, įskaitant, bet neapsiribojant kopijavimu, atskleidimu, perdavimu, publikavimu, transliavimu ar skelbimu. Be to, „IMI Hydronic Engineering SA“ gali naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ar metodus, kurie yra nurodyti bet kokiuose į Svetainę siunčiamuose pranešimuose bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, produktų kūrimą, gamybą ar pardavimą, pasinaudojus tokia informacija.

6. Nuorodos į šią Svetainę
Svetainėje gali būti nuorodos į kitas interneto svetaines, kurias valdo tretieji asmenys. Nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių interneto svetainių turinio ar praktikų. Kitų interneto svetainių nuorodos nereiškia jų, jų turinio, savininkų ar praktikų rėmimo, o Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad neatsakome už tokių svetainių turinį ar prieinamumą.

7. Nuorodos į kitas svetaines
Nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines gali būti pateiktos, jeigu tai gali būti naudinga ar patogu šios Svetainės lankytojams. Jums išėjus iš mūsų Svetainės, pasistengsime informuoti, kad trečiųjų asmenų svetainės naudojimo sąlygos ir privatumo politika gali skirtis. Tačiau neprisiimame jokios atsakomybės dėl nuorodų iš mūsų Svetainės į kitas svetaines ir, visų pirma, neatsakome už jų turinio tikslumą ar teisėtumą. Neprisiimame atsakomybės, kylančios iš trečiųjų asmenų privatumo politikos pažeidimo ar neveikimo

8. Sutarties visuma
Naudojimo sąlygos, įskaitant teisinius pranešimus, atsakomybės apribojimą ir kitas Svetainėje pateiktas politikas, sudaro sutarties tarp „IMI Hydronic Engineering SA“ ir Jūsų visumą tiek, kiek tai susiję su naudojimusi Svetaine.

9. Peržiūros
Galime bet kuriuo metu peržiūrėti Naudojimosi sąlygas ir atnaujinti paskelbtą informaciją. Privalote laikytis bet kokių pataisymų, todėl turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti Naudojimo sąlygas, kurių privalote laikytis.

10. Reglamentuojanti teisė
Šioms Naudojimo sąlygoms taikoma Anglijos teisė. Siekiame bet kokius nesutarimus išspręsti greitai ir veiksmingai. Bet kokie iš Naudojimo sąlygų kylantys ginčai sprendžiami kompetentingame Anglijos teisme.