Ši interneto svetainė ketinai naudoti slapukus, kad pagerintų tinklalapį ir suteiktų geresnę naršymo patirtį. Jei pasirinksite „Tęsti“ arba toliau naršysite svetainėje, nusprendę nepritaikyti nustatymų, bus laikoma, kad sutinkate naudoti slapukus. Sužinokite daugiau apie mūsų slapukų politiką ir kaip atsisakyti slapukų, paspaudę čia.

Kaip dalijamės Jūsų informacija

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti, prieinami, tvarkomi ar saugomi vienoje iš Grupės duomenų bazių, esančių už Jūsų gyvenamosios vietos šalies ribų, įskaitant JAV ir kitas šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, kuriose duomenų apsaugos įstatymuose nurodyti reikalavimai gali būti mažesni nei EEE.

Nepriklausomai nuo vietos, jei reikia, įgyvendinsime reikiamas apsaugos priemones, kad užtikrintumėme tinkamą Jūsų informacijos apsaugą.

Europos Komisija kai kurias šalis už EEE ribų patvirtino kaip užtikrinančias iš esmės vienodą apsaugą kaip ir EEE duomenų apsaugos įstatymai, todėl nereikia taikyti papildomų apsaugos priemonių, eksportuojant asmens duomenis į šias jurisdikcijas. Šalyse, kurios negavo tokio patvirtinimo (visą sąrašą galima peržiūrėti čia http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), paprašysime Jūsų sutikimo perduoti tokią informaciją arba perduosime ją, laikydamiesi Europos Komisijos patvirtintų sutartinių nuostatų dėl duomenų perdavimo tarp ES ir ne ES šalių, nebent pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus leidžiama atlikti tokį duomenų perdavimą be tokių formalumų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie veikia mūsų vardu, kad būtų toliau tvarkomi tikslui (-ais), dėl kurio (-ių) duomenys buvo iš pradžių surinkti arba gali būti papildomai tvarkomi pagal įstatymus, pvz., siekiant teikti paslaugas, vertinti interneto svetainės naudingumą, vykdyti rinkodarą, valdyti duomenis ar teikti techninę pagalbą. Tokie tretieji asmenys susitarė su mumis naudoti asmens duomenis tik sutartais tikslais ir neparduoti, neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, buvo gautas mūsų leidimas arba buvo nurodyta šioje privatumo politikoje.

Imamės priemonių, siekdami užtikrinti, kad tretieji asmenys su kuriais bendradarbiaujame ir kurie tvarko Jūsų asmens duomenis, laikytųsi duomenų apsaugos teisės aktų ir saugotų Jūsų informaciją taip, kaip tą darome mes. Atskleidžiame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini, siekiant mūsų vardu teikti paslaugą. Siekiame anonimizuoti Jūsų asmens duomenis arba, jei įmanoma, naudoti suvestinių, nespecifinių duomenų rinkinius.

Renkami asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, jeigu ši svetainė arba jos dalis ir su ja susiję klientų duomenys yra parduoti, perleisti arba perduoti. Tokiu atveju, reikalautumėme, kad pirkėjas arba perėmėjas su informacija elgtųsi pagal šią privatumo politiką. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, jeigu privalome tai padaryti pagal galiojančius įstatymus, teismo sprendimą arba vyriausybės įsakymą, arba tai padaryti būtina, siekiant prisidėti prie baudžiamojo arba kito teisinio tyrimo ar proceso čia arba užsienio šalyje.