Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Termostatski ventili za jednocjevne sustave grijanja

E-Z sustav je univerzalno primjenjiv ventil za sve radijatore s dvopoložanim priključkom, u jednocjevnim i dvocijevnim sustavima grijanja. Razmak priključaka (os-os) je 58 mm.

Informacije o proizvodima

E-Z sustav je univerzalno primjenjiv ventil za sve radijatore s dvopoložanim priključkom, u jednocjevnim i dvocijevnim sustavima grijanja. Razmak priključaka (os-os) je 58 mm.

Glavne značajke

za jednocjevne i dvocijevne sustave grijanja

posebno mali otpor strujanju

može se ugraditi u svaku instalaciju, zahvaljujući različitim oblicima izvedbe termostatskih ventila

nema povratne cirkulacije zahvaljujući ugrađenim, gravitacijskim zaporkama u E-Z razdjelniku

E-Z sustav

Tehnički opis

E-Z sustav je univerzalno primjenjiv ventil za sve radijatore s dvopoložanim priključkom, u jednocjevnim i dvocijevnim sustavima grijanja. Sustav se sastoji od E-Z razdjelnika, termostatskog ventila, alternativno aksijalnog, kutnog ili ravnog oblika, s navojnom cijevnom spojnicom u obliku cijevnog koljena, kao i od precizne čelične cijevi i pres fitinga.
Cijevna spojnica G3/4, s pres fitinzima za plastične, bakrene, precizne čelične cijevi ili višeslojne cijevi.
Za E-Z sustav treba koristiti samo pres fitinge označene s HEIMEIER naljepnicom (npr. 15 THE).
Za jednocjevne sustave, maseni protok do radijatora može se podesiti bilo gdje na tom području, između 30-60 %. Tvornička podešavanja: 35% prema radijatoru.
Razdjelnik se može resetirati okretanjem regulacijskog konusa što je moguće više u lijevo, za dvocijevni sustav (100% masenog protoka kroz radijator, bajpas zatvoren).
Okretanjem regulacijskog konusa do kraja u desno, povratni vod je zatvoren, opskrba se provodi zatvaranjem termostatskog ventila, kao rezultat čega se radijator može odvojiti bez pražnjenja sustava. U jednocjevnom sustavu bajpas ostaje otvoren, bez obzira na zapornu funkciju, tako da se ne prekida cirkulacija cirkulacijskog cjevovoda.
Treba se pridržavati smjera strujanja označenog na E-Z razdjelniku, budući da protok kroz radijator nije optimalan sa spojenim priključkom.
Važno za jednocjevni sustav grijanja: Uvijek treba koristiti termostatske ventile s plavom zaštitnom kapicom i brtvenicom (gravitacijski model).

Glavne značajke

Tijelo ventila izrađeno je od bronce otporne na koroziju, poniklano

posebno mali otpor strujanju

Mogućnosti univerzalnog priključka za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi

Bez povratnog voda cirkulacije, zahvaljujući ugrađenim gravitacijskim zaporkama u ventilu za jednocjevne sustave

Ventili s uronskom cijevi, za jednocjevne sustave

Tehnički opis

Ventili s uronskom cijevi, za jednocjevne sustave izrađeni su od poniklane bronce i predviđeni su za radijatore s jednopoložajnim priključkom. Ventili se sastoje od jednocjevnog sklopa, donjeg dijela, uronske cijevi (kraće ili duže verzije) i membranske ploče.
Cijevna spojnica G3/4, s pres fitinzima za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi.
Za ventile od jednocjevnog sklopa, donjeg dijela, treba koristiti samo pripadajuće, s HEIMEIER označene pres fitinge (oznaka npr. 15 THE).
Gotovo potpuno usklađen maseni protok u kružnoj cijevi zajamčen je pomoću specijalnog regulacijskog konusa.
Kada se radi s punim kapacitetom, radijator se podešava na 35% masenog protoka u krugu. Polazni i povratni vod može se zatvoriti, zahvaljujući mogućnosti odvajanja radijatora bez pražnjenja instalacije.
Bajpas ostaje otvoren, neovisno od zaporne funkcije, tako da se ne prekida funkcija kruga.
Napomena: Uronske cijevi, ovisno od slučaja primjene, dostupne su u dvije različite dužine. Dugačka uronska cijev (s navojem dužine 250 mm) koristi se pri instaliranju DIN cijevi i radijatora s uskim cijevima, s više do 10 elemenata, a inače treba koristiti kratku uronsku cijev (s navojem dužine 85 mm).
Na ventilima s obje uronske cijevi, brtvenica se ugrađuje u sredini prvog elementa. Kada se koriste pločasti i specijalni radijatori, mora postojati priključak s dvije komore, s promjerom otvora Ø 11 mm ili se priključak radijatora mora instalirati na takav način da se dugačka uronska cijev može uvući bez membranske ploče.
Razdjelnik i elemente za razdvajanje, kao i uronska cijev, moraju biti takve dužine da se mogu ugraditi prema specifikacijama pripadajućih radijatora.
Radijator se može lako demontirati odvajanjem uronske cijevi na navojnom spoju.
Treba se pridržavati smjera strujanja označenog na ventilu za jednocjevne sustave, budući da strujanje kroz radijator nije optimalno s odabranim priključkom.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.

Artikli

Aminacije

Koristite ovu interaktivnu animaciju za simulaciju učinaka naših inovativnih proizvoda u vašem HVAC sustavu. Kliknite na gumb za početak!

Text for Tenders