Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-MC100FSE/FSR

Proporcionalni pogoni velike snage sa sigurnosnom funkcijom (FSE) otvaranja ili zatvaranja (FSR), s automatskom prilagodbom hoda, koji omogućavaju preciznu modulirajuću ili 3-točkovnu regulaciju kada se koriste zajedno sa regulacijsko balansirajućim ventilima – s ili bez integriranog Δp regulatora – kao i za IMI Hydronic Engineering samostalne prolazne i 3-putne regulacijske ventile.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni pogoni velike snage sa sigurnosnom funkcijom – 1000 N

Proporcionalni pogoni velike snage sa sigurnosnom funkcijom (FSE) otvaranja ili zatvaranja (FSR), s automatskom prilagodbom hoda, koji omogućavaju preciznu modulirajuću ili 3-točkovnu regulaciju kada se koriste zajedno sa regulacijsko balansirajućim ventilima – s ili bez integriranog Δp regulatora – kao i za IMI Hydronic Engineering samostalne prolazne i 3-putne regulacijske ventile.

Glavne značajke

Jednostavno puštanje u rad

Automatska prilagodba hodu ventila kao i prekidač krajnjeg položaja ovisnog o opterećenju smanjuju vrijeme potrebno za puštanje u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurno ručno kolo.

Lakoća servisiranja

Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promijeniti na mjestu instaliranja, bez korištenja laptopa.

Tehnički opis

Funkcija:

24 VAC: Modulacijsku regulaciju.
230 VAC: 3-točkovnu regulaciju.

Pogonski sigurna funkcija:

TA-MC100FSE: Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje
TA-MC100FSR: Vreteno ventila se uvlači pri nestanku struje

Napon električnog napajanja:

24 VAC ±15%
230 VAC ±15%
Frekvencija 50-60 Hz ±5%

Potrošnja energije:

24 VAC: 26 VA
230 VAC: 30 VA

Ulazni signal:

24 VAC:
0(2)-10 VDC 0,5 mA, Ri 20 kΩ
0(4)-20 mA
Polazna točka i invertni signal sa unutarnjim mikro prekidačima.
230 VAC:
3-točkovna regulacija.

Izlazni signal:

24 VAC:
0(2)-10 VDC, max. 5 mA
0(4)-20 mA.
230 VAC:
0-10 VDC, max. 5 mA

Regulacijska brzina:

24 VAC: 2 s/mm
230 VAC: 9 s/mm

Brzina sigurnosne funkcije:

24 VAC: 1,0 s/mm
230 VAC: 1,2 s/mm

Sila za podešavanje:

1000 N

Režim rada:

S3-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Isključivanje u krajnjem položaju:

Ovisno od opterećenja

Automatsko određivanje hoda ventila.

Temperatura:

Max. temperatura radne okoline: 50°C
Min. temperatura radne okoline: 0°C

Tip zaštite:

IP54

Klasa zaštite:

(prema EN 60730)
24V: III
230V: I

Hod:

Max. 20 mm

Mrežni priključak:

Pogon sa stezaljkama

Priključak na ventil:

Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka. Za neke tipove ventila postoji adapter, molimo vidjeti odjeljak pribora.

Težina:

2,75 kg

Boja:

Crno kućište i crveni poklopac.

Označavanje:

TA, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.

Artikli

Aminacije

Koristite ovu interaktivnu animaciju za simulaciju učinaka naših inovativnih proizvoda u vašem HVAC sustavu. Kliknite na gumb za početak!

Text for Tenders