Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Sigurnost prije svega

Sigurno i privlačno radno okruženje

Nikada ne radimo kompromise po pitanju zdravlja i sigurnosnih standarda naših uposlenika. Naša najvažnija odgovornost je osigurati svakom zaposlenom osjećaj sigurnosti, te svijest da pazimo na zdravlje. Omogućavamo treninge i informiranje o ovoj temi, te stalno osiguravamo da se eventualni incidenti pravodobno registriraju i prate.

Obvezujemo se priuštiti našim korisnicima sigurne proizvode i usluge koji čak premašuju nivo kvalitete koji im obećavamo.

Mi težimo dobrobiti

Dobrobit naših zaposlenika za nas je od najvećeg značenja. Navodimo samo nekoliko primjera kako je za nas važna dobrobit.

Ponekada jednostavna rješenja mogu biti najučinkovitija. Svaki puta kada imamo neku nezgodu ili smo blizu nezgode, obojana pribadača se zadjene na određeno mjesto na prostornoj mapi. Mapa na taj način postaje vizualni alat za identifikaciju mogućih područja nezgoda. Npr., nekoliko događaja koji su potencijalno rezultirali nezgodom na uskom prostoru vidljivo je iz skupa pribadača. Pri istraživanju, očita je zona koja ozrokuje probleme. Na taj način dolazimo do jednostavnog pronalaska rješenja.

Čak uz najveće napore sviju, ponekad se dogode nezgode. Kada se neka osoba vraća na rad iz bilo kojih razloga, mi smo sigurni da će preuzeti njima povjerene zadaće.

A naši napori se nagrađuju. Izgubljeno vrijeme zbog nezgode je standard u ocjenjivanju zdravlja i sigurnosti. To je broj nezgoda koje rezultiraju u tri ili više dana odsustva, podijeljenih sa svakim od 100.000 odrađenih sati. Kao što možete vidjeti iz grafikona, to se smanjilo u zadnje tri godine.