Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivustoa ja paremman selailukokemuksen tarjoamiseksi. Jos valitset "jatka" tai jatkat sivuston selailua valintojasi muokkaamatta, suostut siihen, että käytämme evästeitä. Katso lisää evästekäytännöstämme ja evästeistä kieltäytymisestä klikkaamalla tästä

20 oivallusta jotka luovat lukemattomia mahdollisuuksia

Tässä kirjassa esitetyt tosiasiat ovat mittaamattoman arvokkaita, kun kysymyksessä ovat LVI-järjestelmien virtaamien säädön avulla saavutettavat edut.

Tuotantojärjestelmien optimointi:

Tosiasia No1.

Jäähdyttimen menoveden lämpötilan alentaminen 1°C alentaa hyötysuhdetta 4%.

Tosiasia No2.

Järjestelmän alhaisempi paluuveden lämpötila (jäähdyttimen tulo) voi alentaa jäähdyttimen COP:tä merkittävästi, jopa 15%.

Tosiasia No3.

Jäähdytinjärjestelmissä likaantuminen (sakkautuminen) voi vaikuttaa jäähdyttimien tehokkuuteen jopa 5% ja painehäviöön jopa 10%.

Tosiasia No4.

Ylivirtaama voi lyhentää kondensointiaikaa jopa 20% ja siten merkittävästi vaikuttaa kondensointikattilan tehokkuuteen.

Tosiasia No5.

1 mm kalkkikerrostuma johtaa kattilan energiakulutuksen lisääntymiseen jopa 9%.

Jakelujärjestelmien optimointi:

Tosiasia No6.

Jäähdytinjärjestelmissä pumppujen sähkönkulutus (vakiovirtaamainen jakelu) vastaa 7 - 17% jäähdytinjärjestelmän kokonaisenergiankulutuksesta.

Tosiasia No7.

Verrattaessa tasapainottamatonta järjestelmää tasapainotettuun, voi pumppauskustannusten säästö olla jopa 40%.

Tosiasia No8.

Joidenkin päätelaitteiden 20% liian pienen virtaaman kompensoimiseksi suurennettu nostokorkeus lisää järjestelmän pumppausenergiakustannuksia 95%.

Tosiasia No9.

Oikea tasapainotus lämmitystai jäähdytysjärjestelmissä voi aikaansaada jopa 35% suuruiset energiasäästöt.

Tosiasia No10.

Menoveden lämpötilan nostaminen 1°C:llä lisää putkiston lämpöhäviöitä 3%.

Tosiasia No11.

Korroosio ja putkiin kerääntyvät sakkaumat lisäävät lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien pumppauskustannuksia jopa 35% ensimmäisten käyttövuosien aikana.

Järjestelmän optimointi energian käytön minimoimiseksi:

Tosiasia No12.

Lämmitysjärjestelmissä 1°C liian korkea huonelämpötila tarkoittaa 6% - 11% ylimääräisiä vuotuisia käyttökustannuksia.

Tosiasia No13.

Jäähdytysjärjestelmissä 1°C liian alhainen huonelämpötila tarkoittaa 12% - 18% liian suuria vuotuisia käyttökustannuksia.

Tosiasia No14.

Vuorovaikutteinen On-Off säätöjärjestelmä lisää kulutusta jopa 7%.

Tosiasia No15.

Keskitetty lämpötilapudotusjärjestelmä yhdistettynä paikallisiin lämpötilapudotusjärjestelmiin mahdollistaa jopa 20% suuruiset energiansäästöt.

Tosiasia No16.

Jokainen yölämpötilapudotuksesta tingitty tunti, jolloin käyntiinajo aloitetaan tarpeettoman aikaisin maksaa 1,25% lämmityksen kokonaisenergiankulutuksesta.

Tosiasia No17.

Käsikäyttöisiin patteriventtiileihin verrattuna, tarkat termostaattiset patteriventtiilit säästävät jopa 15% energiaa.

Tosiasia No18.

Kiertoveden sisältämän ilman kerääntyminen pattereihin voi heikentää yksikön lämmönluovutusta jopa 80%.

Tosiasia No19.

Vanhojen (valmistettu ennen vuotta 1988) termostaattiantureiden vaihto uusiin voi johtaa jopa 7% suuruisiin lämmitysenergiansäästöihin.

Tosiasia No20.

Lattialämmitysjärjestelmän varustaminen huonelämpötilasäätimillä saa aikaan jopa 20% suuruiset säästöt.