Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Balansiranje i regulacija malih krajnjih potrošača

Mi u TA Hydronicsu znamo da je potrebno uvijek koristiti pravi alat za posao. To je i razlog zašto nudimo nekoliko rješenja za balansiranje i regulaciju malih krajnjih potrošača. Ne postoji jedno rješenje koje odgovara svim hidroničkim sustavima. Da bi se postigla puna regulabilnost sustava a s time i željena klima unutarnjih prostora uz minimalan utrošak energije, potrebno je izabrati najbolje rješenje koje odgovara datom sustavu.

Mi posjedujemo iskustvo servisiranja više od 100.000 postrojenja grijanja i glađenja širom svijeta. Možemo Vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg rješenja bez obzira na zahtjeve Vašeg hidroničkog sustava.

Zašto balansirati?

Prije nego što razmotrimo različita rješenja za regulaciju malih potrošača, potrebno je da ustanovimo slijedeće;

Svaki hidronički sustav – i svaki potrošač unutar sustava – djeluje daleko učinkovitije ako se korektno izbalansira.

Razlozi.

S najboljom mogućom hidrauličkom regulacijom postižu se najbolji mogući uvjeti unutarnjih prostora uz najmanje utroške energije. Postizanje navedenog ovisi o tri ključna uvjeta:

 • Projektirani protok mora biti raspoloživ na svim korisnicima.
 • Diferencijalni tlak na regulacijskim ventilima ne smije previše varirati.
 • Protoci moraju biti kompatibilni.

Da biste saznali više o ključnim uvjetima savršene regulacije, click here

Najbolji način za postizanje ovih uvjeta je balansiranje.

What control?

Postoje dva osnovna razloga za regulaciju hidrauličkog sustava; poboljšanje komfora i minimiziranje utroška energije.

Odabir prikladnog načina regulacije ovisi o nekoliko faktora kao što su;

 • Zahtjev za komforom
 • Zahtjevi za korištenjem energije
 • Mogućnost upravljanja
 • Vrijednost regulacijske opreme
 • Vrijednost instalacije i puštanja u pogon

S toliko mnogo varijabli, odluka nije jednostavna. Postoji nekoliko formula za izračun ali često je teško ustanoviti parametre za izračun. Ovaj graf pokazuje neka od osnovnih pravila;

Odaberite on/off regulaciju ukoliko zahtjevi za pouzdanost regulacije nisu previsoki, a krajnji potrošač je prilično sporog odziva, on/off regulacija će biti dovoljna.

Odaberite proporcionalnu regulaciju kada je potrebna visoka pouzdanost sustava i ako ga je teže kontrolirati.

Karakteristika kruga - težite linearnom

Dobar hidronički koncept je sastavni dio postizanja uspješne regulacije u sustavu s proporcionalnom regulacijom. Ključni pokazatelj kvalitete hidroničkog rješenja je karakteristika kruga.

To je u vezi s upravljačkim signalom (u) za regulacijuventila i rezultira toplinskom snagom (P) potrošača.

Strma krivulja karakteristike kruga podrazumijeva veći rizik nestabilnosti regulacije. Što se oblik krivulje više približava linearnom, to će rezultirati boljom regulacijom i s tim u vezi boljim komforom.

Kako možemo postići linearnu krivulju?

 • Korištenjem regulacijskog ventila s ispravnom karakteristikom prilagođenom karakteristici potrošača i dobrom linearnom pogonu.
 • Hidroničkim konceptom i balansiranjem štiti se autoritet ventila.

Koje rješenje odabrati?

Uvjereni u važnost balansiranja Vašeg hidroničkog sustava, odabrali ste regulaciju - on/off ili proporcionalnu i upoznali ste se s našim asortimanom ventila.

Zadnji korak je pronalazak pravog regulacijskog i balansirajućeg ventila za krajnje potrošače.  Donja tablica pojednostavljuje izbor.

On/off regulacija

STAD + TBV-C, uobičajeno rješenje za većinu sustava s on/off regulacijom

STAP + TBV-C, pojednostavljuje proces balansiranja i minimizira rizik od buke

Proporcionalna regulacija s modulima neovisnim o promjeni tlaka

STAP + TBV-CM, uobičajeno rješenje za većinu sustava s proporcionalnom regulacijom
STAD + TBV-CM, kada se prihvatljivi autoritet ventila može postići bez Δp regulacije

Za proporcionalnu regulaciju s ventilima neovisnim o promjeni tlaka

TBV-CMP, rješenje koje iziskuje nešto veće izdatke ali osigurava karakteristiku kruga i pojednostavljujepuštanje u pogon

Provjerena regulacija

Specijalizirali smo se za regulabilnost. Za nas regulirati znači: znati kako i znati mjeriti postignuto. Mjerenje je ključno u postizanju pune regulabilnosti sustava.

Koje god rješenje odaberete, biti ćete u stanju:

 • Provjeravati protok (čak provjeravati i projektirani protok na svakom potrošaču).
 • Dobiti dokumentaciju o sustavu (izvještaj o balansiranju).
 • Pronaći uzroke eventualnih problema u radu instalacije.

Mi ovo zovemo provjerena regulacija!