Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA Select 4

TA Select je računalni program koji će vam pomoći da upravljate vašim hidroničkim sustavom, od faze projektiranja kroz cijeli životni vijek objekta.
Download

Zajedno s našim instrumentom za balansiranje TA SCOPE, postići ćete;

Najekonomičniju izvedbu hidroničkog sustava

TA Select 4 olakšava izbor odgovarajuće veličine ventila, vrijednosti predpodešavanja i najekonomičniji sustav projektiranja. Jednostavno unesite u TA Select;

  • Dužine cijevi
  • Projektirani protok na potrošačima
  • Diferencijalni tlak.

Kao rješenje dobit ćete;

  • Potrebnu visinu dobave pumpe
  • Detaljni popis optimalno dimenzioniranih proizvoda, kao što su regulacijski i balansni ventili
  • Strukturu postrojenja (mreža termo-tehničkog sustava) za unos podataka u instrument za balansiranje
  • Ukupnu dužinu cijevi sa promjerima
  • Volumen vode u cjevovodu

Provjera radi li postrojenje kao što je projektirano...

TA Select 4 komunicira s našim novim instrumentom za balansiranje TA SCOPE, što vam pojednostavljuje upload i download informacija o sustavu u/od TA SCOPE-a. Time se ubrzava postupak balansiranja i omogućena vam je kontrola da je puštanje u rad u skladu s originalnim projektom. Nakon toga treba poslati strukturu postrojenja (termo-tehničku mrežu), projektiranu uz pomoć TA Select, na TA-SCOPE i izvršiti balansiranje. Nakon što je balansiranje završeno, izmjereni podaci se učitavaju u TA Select. Provjerava se protok, diferencijalni tlak, 2 temperature, razlika temperature. Informacije dokumentirate ispisom izvještaja o balansiranju.

…i kroz cijeli životni vijek sustava

Mi želimo da termo-tehnički sustav za cijelog životnog vijeka radi na planirani način i sa željenom svrhom. S instrumentom TA SCOPE i programom TA Select možete jednostavno provesti ispitivanje u  svrhu provjere radi li sustav na zahtjevani način.

TA SCOPE treba koristiti za ispitivanje protoka, diferencijalnog tlaka, 2 temperature, razlike temperature i snage. Za analizu izmjerenih podataka, učitajte ih u TA Select.

Download