Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TA-MC15, TA-MC15-C

Proporcionalni pogoni velike snage, s automatskom prilagodbom hoda, koji omogućavaju preciznu modulirajuću ili 3-točkovnu regulaciju, kada se koriste zajedno s IMI Hydronic Engineering 2- i 3-putni regulacijski ventili.

Informacije o proizvodima

Proporcionalni pogoni velike snage – 150 N / 200 N

Proporcionalni pogoni velike snage, s automatskom prilagodbom hoda, koji omogućavaju preciznu modulirajuću ili 3-točkovnu regulaciju, kada se koriste zajedno s IMI Hydronic Engineering 2- i 3-putni regulacijski ventili.

Glavne značajke

Jednostavno puštanje u rad

Automatska prilagodba hodu ventila kao i prekidač krajnjeg položaja ovisnog o opterećenju smanjuju vrijeme potrebno za puštanje u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurno ručno kolo.

Lakoća servisiranja

Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promijeniti na mjestu ugradnje.

Tehnički opis

Funkcija:

24 VAC: Modulacijsku ili 3-točkovnu regulaciju.
230 VAC: 3-točkovnu regulaciju.

Napon električnog napajanja:

24 VAC/VDC ±10%
230 VAC +6%/-10%
Frekvencija 50-60 Hz ±5%

Potrošnja energije:

2,5 VA

Ulazni signal:

24 V:
0(2)-10 VDC, Ri ~20kΩ.
Smjer signala i početni položaj se može namještati mikro prekidačima.
3-točkovna regulacija
230 V:
3-točkovna regulacija

Regulacijska brzina:

22 s/mm

Sila za podešavanje:

TA-MC15: 150 N
TA-MC15-C: 200 N

Režim rada:

S1 100%ED

Isključivanje u krajnjem položaju:

Ovisno od opterećenja

Temperatura:

Max. temperatura radne okoline: 50°C
Min. temperatura radne okoline: 0°C

Tip zaštite:

IP40

Klasa zaštite:

(prema EN 60730)
24 V: III
230 V: II

Hod:

Max. 9 mm

Kabel:

1,5 m, sa žicom i završnom klemom na kraju žice.
24 V: 0,5 mm2
230 V: 0,75 mm2

Priključak na ventil:

Sigurnosna matica M30x1,5 od mesinga.

Boja:

Crno kućište i crveni poklopac.

Označavanje:

IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

Težina:

0,18 kg

Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.

Artikli

Aminacije

Koristite ovu interaktivnu animaciju za simulaciju učinaka naših inovativnih proizvoda u vašem HVAC sustavu. Kliknite na gumb za početak!

Text for Tenders