Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TEME SEMINARA

Kada se inženjeri, izvođači i vlasnici susretnu sa kompleksnim zahtevima vezanim za projektovanje, izvođenje i puštanje u rad, imaće znanja da se uhvate u koštac sa njima.

Hydronic College je lider u edukaciji o hidrauličkom balansiranju i mi smo ponosni na naš know-how iz oblasti projektovanja, izvođenja, balansiranja i puštanja u rad kgh instalacija.

U našem program, nudimo dve vrste seminara: Osnove kgh sistema i KGH sistemi u praksi

Osnove KGH sistema

Naši osnovni seminari su prilika da se udubite u teorijske sfere kgh sistema. Često se ovi seminari održavaju u velikim prostorijama sa različitim gostima kao trenerima i daju uvid u različite teme koje mogu biti od koristi prilikom impementacije a naročito kada je reč o energetskoj efikasnosti. U okviru ove kategorije su i seminari o širokoj funkcionalnost pojedinih tipova instalacija.

Pogledajte teme

KGH sistemi u praksi

Seminari o praktičnim znanjima u KGH sistemima su šansa da naučite hidrauličke principe id a ih posle primenite u praksi.Seminar je fokusiran na praktičnim primerima i proračunima koji se svakodnevno sreću u praksi. Naši trening centri su opremljeni radnim modulima kako bi demonstrirali teoriju u praksi i na taj način vam pomogli prilikom rešavanja problema.

Naši stručnjaci u trening centrima širom sveta garantuju vam da ćete dobiti praktično znanje i odgovore na specifična tehnička pitanja

Pogledajte teme