Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

HySelect

TA Select je počítačový program, vďaka ktorému budete mať kontrolu nad svojou hydronickou sústavou od štádia projektu až do konca životnosti budovy.
Tu k stiahnutiu

Spolu s naším vyvažovacím prístrojom TA SCOPE vám pomôže vytvoriť

 najúspornejší hydronický projekt

S programom TA Select 4 jednoducho určíte správny rozmer ventilu, hodnoty prednastavenia a najúspornejší projekt sústavy. Do programu TA Select jednoducho zadáte:

  •   Dĺžku potrubia
  •   Projektovaný prietok koncového zariadenia
  •   Tlakovú diferenciu.

Na základe týchto údajov program vygeneruje:

  • Požadovanú výtlačnú výšku
  • Zoznam optimálne dimenzovaných výrobkov, ako sú regulačné a vyvažovacie ventily
  • Štruktúru zariadenia (hydronickej siete), ktorú možno nahrať do vyvažovacích prístrojov
  • Celkovú dĺžku rúrok podľa priemeru
  • Objem vody v potrubí

Kontrola fungovania zariadenia podľa projektu…

TA Select 4 komunikuje s naším novým vyvažovacím prístrojom TA SCOPE, takže je možné informácie o sústave jednoducho nahrať do TA SCOPE alebo ich z neho stiahnuť. To urýchľuje proces vyvažovania a umožňuje vám skontrolovať, že uvádzanie sústavy do prevádzky prebieha v súlade s pôvodným projektom. Potom už len nahráte štruktúru zariadenia (hydronickej siete) navrhnutú v programe TA Select do TA-SCOPE a uskutočníte vyváženie sústavy. Po vyvážení zariadenia sa zistené dáta stiahnu do programu TA Select. Skontroluje sa prietok, tlaková diferencia, dva teplotné stupne, teplotná diferencia a výkon. Informácie zdokumentujete vytlačením vyvažovacieho protokolu.

… a po celú dobu životnosti sústavy

Naším cieľom je, aby hydronická sústava fungovala tak, ako má, po celú dobu svojej životnosti. S prístrojom TA SCOPE a programom TA Select môžete ľahko preberať dáta a skontrolovať, že sústava funguje podľa vašich predstáv.

Pomocou TA SCOPE odpočítajte prietok, tlakovú diferenciu, dva teplotne stupne, teplotnú diferenciu a výkon. Pokiaľ si prajete zrealizovať analýzu nameraných údajov, stiahnite si ich do programu TA Select.

Tu k stiahnutiu