Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

O seminářích

Pevně věříme, že sdílení znalostí je základem pokroku. Proto jsme založili naši Hydronic College.

V TA Hydronics máme výborné znalosti hydroniky a také mnoho nástrojů, které nám umožňují proměnit znalosti v praktické informace.  Prostředek, kterým toho dosahujeme, je náš program Hydronic College; tento projekt již má své spolupracovníky na celém světě. Jen během posledních tří let absolvovalo naše semináře na celém světě více než 160 000 účastníků.

Interní školení pro větší prospěch zákazníků

Na interní úrovni program Hydronic College zajišťuje interní vzdělávání všech pracovníků, aby byli nejlepšími odborníky schopni Vám kdykoliv pomoci. Všichni naši obchodní zástupci a techničtí poradci jsou zapojeni do průběžného školícího programu a skládají zkoušky z toho, co se naučili. To zaručuje jistotu, že můžete vždy využívat nadstandardních služeb poskytovaných odborně proškoleným personálem, ať se s námi setkáte kdekoli.

Externí semináře o všech aspektech hydroniky

Když pořádáme semináře pro projektanty, montážní pracovníky, konzultanty a dodavatele, nevnucujeme naše vlastní produkty, nýbrž předáváme naše znalosti hydroniky dál čistě kvůli jejich přínosnosti pro účastníky seminářů. Všechny tyto aktivity mají jediný cíl – přispívat k řešení univerzálních úskalí v oblasti hydroniky.

Náš celosvětový seminární program poskytuje jak praktické, tak teoretické vzdělávání týkající se široké škály témat z oblastí udržování tlaku a kvality vody, vyvažování a regulace a termostatické regulace. K probíraným tématům patří:

  • Všechny nejnovější trendy na trhu, technologie a právní předpisy
  • Fakta a nové poznatky týkající se nejrůznějších aplikací
  • Zvláštní zaměření na úspory energií a účinnost soustavy