Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Problém nesprávného dimenzování regulačních ventilů

Z výzkumů vyplývá, že více než 50 % regulačních ventilů v hydronických soustavách je špatně dimenzováno z důvodu nesprávných pevných hodnot Kvs (průtokového součinitele ventilu). Příčin je hned několik. V některých případech jsou například regulační ventily součástí klimatizační jednotky již z výroby, což znamená, že regulační ventil je dimenzován spíše s ohledem na klimatizační jednotku než na soustavu, do níž bude instalován. K nesprávnému dimenzování může docházet také tehdy, když v době projektování nejsou známy tlakové ztráty potrubní soustavy nebo když se provádějí úpravy systému v průběhu nebo po dokončení instalace – pak jsou nastavené hodnoty Kvs neaktuální.

Důsledky

Důsledky těchto nedostatků mohou být dalekosáhlé; nesprávně dimenzované ventily vždy znamenají špatné výsledky regulace a neúčinnost celé soustavy. Předimenzované ventily zvyšují investiční a energetické náklady kvůli zbytečně větším rozměrům a kolísání regulace, a poddimenzované ventily zase vedou k větší spotřebě energie, neboť se kvůli nim musí zvýšit výtlačná výška čerpadla.