Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

20 poznatků, které vytvářejí bezpočet možností

Tato fakta jsou neocenitelně užitečná, kdykoli chceme mluvit o výhodách hydronické optimalizace vytápěcích, větracích a klimatizačních soustav.

Optimalizace soustav ve výrobě:

Fakt č. 1

Snížením teploty výstupní vody z chladicí jednotky o 1 °C se účinnost sníží o 4 %.

Fakt č. 2

Nižší teplota ve vratném potrubí na vstupu do chladicí jednotky může mít významný dopad na koefi cient výkonnosti – sníží jej až o 15 %.

Fakt č. 3

V chladicích soustavách může tzv. faktor zanášení (usazování nečistot) ovlivnit účinnost chladicích jednotek až o 5 % a tlakovou ztrátu až o 10 %.

Fakt č. 4

Nadměrný průtok může zkrátit kondenzační periodu až o 20 %, a má tak významný dopad na účinnost kondenzačního kotle.

Fakt č. 5

1 mm nánosu kotelního kamene způsobí nadměrnou energetickou potřebu kotle dosahující až 9 %.

Optimalizace soustav v oblasti distribuce:

Fakt č. 6

V chladicích soustavách představují náklady na elektrické čerpání (distribuce při konstantním průtoku) 7 %17 % celkové potřeby energie na chlazení.

Fakt č. 7

Z porovnání nevyvážené soustavy se soustavou vyváženou vyplývá, že náklady na elektrickou energii pro čerpadlo lze snížit o 40 %.

Fakt č. 8

Zvýšení celkové výtlačné výšky za účelem kompenzace 20 % podprůtoku u některých koncových jednotek vede k 95 % zvýšení celkové potřeby elektrické energie pro čerpadlo v dané soustavě.

Fakt č. 9

Dobře vyvážená vytápěcí nebo chladicí soustava může přinést úspory energie ve výši až 35 %.

Fakt č. 10

Zvýšením teploty vody o 1 °C vzrostou tepelné ztráty potrubí o 3 %.

Fakt č. 11

V důsledku koroze a nánosů nečistot v potrubí se náklady na čerpací práci během prvních let provozu vytápěcí nebo chladicí soustavy zvyšují až o 35 %.

Optimalizace soustav v místě spotřeby energií:

Fakt č. 12

To, že je prostorová teplota v případě vytápěcích soustav o 1 °C vyšší, než by měla, stojí 6 %11 % z celkové roční energetické potřeby na vytápění.

Fakt č. 13

U chladicích soustav nás prostorová teplota o 1 °C nižší, než by měla, stojí 12 %18 % z celkové roční energetické potřeby na chlazení.

Fakt č. 14

Interaktivní systémy on-off regulace vytvářejí nadměrnou spotřebu dosahující až 7 %.

Fakt č. 15

Kombinací centralizovaných útlumových programů

s lokálními zařízeními s možností útlumového režimu lze dosáhnout úspor energie ve výši až 20 %.

Fakt č. 16

Každá hodina náběhové doby navíc, spouští-li se provoz dříve, než je nezbytné, zvýší celkovou potřebu energie na vytápění o 1,25 %.

Fakt č. 17

V porovnání s ručně ovládanými ventily mohou přesné termostatické ventily otopných těles přinést úspory energie dosahující až 28 %.

Fakt č. 18

Hromadění vzduchu v otopných tělesech může dramaticky snížit výsledný výkon jednotky – až o 80 %.

Fakt č. 19

Nahrazením starých termostatických hlavic

(z období do roku 1988) hlavicemi moderními lze dosáhnout až 7% energetických úspor.

Fakt č. 20

Instalací samostatné regulace prostorové teploty pro podlahové vytápěcí soustavy lze dosáhnout energetických úspor ve výši až 20 %.