Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečné a atraktívne pracovisko

Nikdy nerobíme kompromisy ohľadom podnikových zdravotných a bezpečnostných noriem pre našich zamestnancov. Našou jedinou najdôležitejšou povinnosťou je zaistiť, aby sa každý, kto pracuje pre TA Hydronics, cítil bezpečne a zachoval si pevné zdravie. Poskytujeme školenie a informácie o týchto otázkach a priebežne zaisťujeme, aby bol akýkoľvek incident okamžite preverený a zaznamenaný.

Zaväzujeme sa k tomu, že budeme našim zákazníkom poskytovať bezpečné produkty a služby, ktoré sú bez rizika a spĺňajú či prekonávajú úroveň kvality, ktorú im sľubujeme.

Staráme sa o svojich vlastných ľudí

Blaho našich zamestnancov je pre nás výsostne dôležité. Tu je niekoľko príkladov toho, čo robíme s cieľom postarať sa o svojich vlastných zamestnancov.

Niekedy môžu najlepšie fungovať tie najjednoduchšie riešenia. Zakaždým, keď sa u nás prihodí úraz alebo nastane nebezpečná situácia, zapichne sa do príslušného miesta na mape farebný špendlík. Táto mapa sa stáva vizuálnym nástrojom k určeniu potenciálnych oblastí výskytu úrazov. Napríklad v dôsledku niekoľkých nebezpečných situácií v jednej konkrétnej chodbe vznikol celý zhluk špendlíkov. Po prešetrení bolo zjavné, že problém spôsob. uje slepý roh. Oným jednoduchým a účinným riešením potom bolo zrkadlo

Aj keď sa všetci maximálne snažia, k nehodám bohužiaľ čas od času prichádza. Keď sa u nás určitý človek z akéhokoľvek dôvodu vracia do práce, uisťujeme sa, že sa cíti na úlohy, ktoré mu zverujeme.

A naše úsilie je odmeňované. Úrazovosť s dôsledkom časovej straty (lost time accident rate) je štandardným zdravotným a bezpečnostným meradlom. Ide o počet úrazov vedúcich k trom alebo viac dňom neprítomnosti delený každými 100 000 odpracovanými hodinami. Ako vidíte na grafe, v posledných troch po sebe idúcich rokoch sa znižuje.