Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

How long do we keep your personal information for

Neuchováváme vaše osobní informace v identifikovatelném formátu déle, než je nezbytné. Pokud jste zákazníkem nebo máte s námi jiný vztah, uchováváme osobní informace o vás po delší dobu, než kdybychom obdrželi vaše údaje pouze v souvislosti s možným budoucím vztahem.

Budeme uchovávat vaše informace, dokud to bude nezbytné pro účel/y zpracování, pro které byly tyto informace shromážděny, a pro jakékoliv jiné dovolené související účely (např. mohou být uchovávány určité údaje o transakci a příslušná korespondence, dokud neuplyne ve vztahu k dané transakci lhůta pro podávání reklamací, nebo za účelem plnění regulatorních požadavků ohledně uchovávání takových údajů).

Omezujeme přístup k vašim osobním informacím na ty osoby, které je potřebují použít k relevantnímu účelu / relevantním účelům. Doba, po kterou informace uchováváme, je založena na obchodních potřebách, přičemž informace, které již nejsou potřeba, jsou buď nevratně anonymizovány (a anonymizované informace mohou být potom uchovávány i nadále), nebo bezpečně zničeny.

Pro ilustraci dále uvádíme několik příkladů:
(a) Použití pro marketingové účely: pokud jde o osobní informace využívané pro marketingové účely, můžeme uchovávat vaše osobní informace k těmto účelům po dobu 1 roku a 6 měsíců od data, kdy jsme získali souhlas k marketingu vůči vám, nebo od data, kdy jste naposled reagovali na marketingové sdělení od nás (jinak než odhlášením odběru dalších sdělení).
(b) Použití k plnění smlouvy: pokud jde o osobní informace používané k plnění jakéhokoliv smluvního závazku s vámi, můžeme uchovávat osobní informace po dobu platnosti smlouvy (a dále po dobu dalších 6 let) tak, abychom mohli řešit jakékoliv dotazy nebo nároky týkající se smlouvy.
(c) V případě zvažování nároků: pokud jde o jakékoliv informace v případech, kdy si myslíme, že bude nezbytné bránit se proti nároku, který vznesete, nebo vymáhat nebo vznést nárok proti vám nebo třetí straně, můžeme uchovávat tyto informace po dobu, po kterou může být daný nárok řešen.


Jedinými výjimkami ze lhůt uvedených výše jsou následující situace:

  • Právo po nás vyžaduje, abychom uchovávali vaše osobní informace po delší dobu, nebo naopak abychom je vymazali dříve.
  • Pokud jste podali reklamaci nebo vyjádřili znepokojení týkající se výrobku nebo služby, které nabízíme, přičemž v takovém případě budeme uchovávat vaše informace po dobu 6 let po datu reklamace nebo vyjádření znepokojení.
  • Vykonáváte své právo na vymazání informací o vás (v případech, kdy takové právo máte) a my nepotřebujeme uchovávat dané informace v souvislosti s jakýmikoliv důvody dovolenými nebo vyžadovanými podle práva (viz dále „Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme“).