Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Jak používáme informace o vás

Existuje řada způsobů, jak můžeme používat nebo zpracovávat vaše osobní informace. Jejich výčet uvádíme níže:

Souhlas

V případech, kdy jste poskytli svůj souhlas, můžeme použít a zpracovávat vaše osobní informace, abychom vás čas od času kontaktovali ohledně propagačních akcí, událostí, výrobků nebo informací, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat (nemějte obavy, nebudeme vás zavalovat informacemi). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat buď tak, že nás kontaktujete na kontaktní adrese uvedené níže v oddíle „Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme“, nebo – pokud jde o jakékoliv marketingová sdělení, která obdržíte – použitím volby odhlášení odběru, jež je v těchto sděleních obsažena.

Smluvní plnění

Můžeme používat a zpracovávat vaše osobní informace tam, kde je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi a pro splnění a dokončení vašich objednávek, nákupů a jiných transakcí, do kterých s vámi vstoupíme.

Legitimní zájmy

Můžeme používat a zpracovávat vaše osobní informace, jak je uvedeno níže, pokud je to nezbytné pro činnosti, jejichž provádění je v našem legitimním zájmu jako obchodní společnosti.

Zpracování nezbytné k tomu, abychom podporovali zákazníky ohledně učiněných nákupů a ohledně jiných dotazů:

1. Odpovědi na korespondenci, kterou nám zašlete, a plnění vašich žádostí (např.: žádostí o služby, semináře, marketingové materiály a žádosti o software, brožury nebo informace o specifických produktech).

Zpracování nezbytné k tomu, abychom rozuměli potřebám zákazníka:

2. Analýza, vyhodnocování a zlepšování našich produktů a služeb tak, abyste mohli navštěvovat a používat naše webové stránky, aplikace, zákaznický servis s větším užitkem pro vás a s lepším uživatelským zážitkem (obecně platí, že budeme používat údaje agregované od mnoha lidí tak, aby vás nebylo možné osobně identifikovat).

3. Analýza a průzkum trhu (včetně kontaktování ohledně dotazníků pro zákazníky) tak, abychom vám mohli lépe porozumět jako zákazníkovi a poskytovat vám na míru šité nabídky, výrobky a služby, o kterých si myslíme, že byste o ně mohli mít zájem. Budeme vám zasílat marketingová sdělení pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud jsme takový souhlas získali způsoby zmíněnými ve výše uvedených odstavcích.

4. Pro účely rozvoje produktu (např. za účelem zlepšení jakosti, výkonu a bezpečnosti výrobku).

5. V některých případech můžeme používat automatizované způsoby k analýze, kombinování a vyhodnocování informací, které jste nám poskytli (včetně sdílení vašich osobních informací v rámci naší skupiny společností). Shromažďujeme a analyzujeme tyto informace tímto způsobem tak, abychom vám mohli poskytnout nejvhodnější zákaznickou zkušenost díky tomu, že přizpůsobíme veškeré naše služby a sdělení a učiníme je tak pro vás relevantními.

Zpracování nezbytné k tomu, abychom propagovali naše podnikání, značky a výrobky a měřili dosah a efektivitu našich kampaní:

6. Občasné zasílání marketingových informací poté, co jste si od nás koupili výrobek nebo službu nebo učinili dotaz ohledně možného nákupu, zavřeli svůj prohlížeč s položkami v nákupním košíku nebo požádali o brožuru nebo jiné informace, o které máte zájem. Budeme vás kontaktovat pouze s informacemi o našich vlastních výrobcích a službách (a to způsoby v souladu s platným právem), o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit. Máte právo kdykoliv odmítnout zasílání takových informací.

7. Občasné kontaktování s marketingovými informacemi (pokud to neodmítnete), pokud jste nám výslovně sdělili, že jednáte za určitý podnik, nebo pokud jsme obdrželi vaše obchodní kontaktní informace z naší sítě autorizovaných prodejců nebo internetového či veřejného adresáře firem. V jakýchkoli takových informacích, které zasíláme e-mailem, bude zahrnuta volba, jež vám umožní odmítnout zasílání dalších sdělení odhlášením odběru.

8. Kontaktování s cílenou reklamou doručovanou on-line skrze sociální média a jiné platformy provozované jinými společnostmi, a to pokud nedojde k odmítnutí takového kontaktování z vaší strany. Můžete od nás dostávat reklamu na základě informací o vás, které jsme poskytli dané platformě, nebo proto, že vás platforma na naši žádost identifikovala jako osobu, která má podobné vlastnosti jako osoby, o nichž od nás platforma obdržela podrobnosti. Více informací naleznete na stránkách s nápovědou platforem, prostřednictvím kterých od nás reklamu dostáváte.

9. Identifikace a zaznamenání doby, kdy jste otevřeli naše webové stránky, spojili se s nimi nebo kdy jste obdrželi elektronická sdělení (pro více informací viz naše Zásady používání souborů cookies please insert hyperlink to separate cookie policy).

10. Správa soutěží a propagačních akcí, kterých se případně účastníte, a distribuce cen.

Zpracování, které je pro nás nezbytné k účinnému a efektivnímu provozování administrativních a technických aspektů našeho podnikání:

11. Ověřování přesnosti informací o vás, které uchováváme, a vytváření lepšího porozumění vám jako o zákazníkovi.

12. Zpracování pro účely síťové a informační bezpečnosti, tj. abychom mohli podniknout kroky k ochraně vašich informací proti ztrátě, poškození, krádeži nebo neoprávněnému přístupu.

13. Zpracování za účelem vyhovění vaší žádosti týkající se výkonu vašich práv (např. pokud jste nás požádali, abychom vás nekontaktovali pro marketingové účely, budeme o tom uchovávat záznam tak, abychom vaši žádost mohli splnit).

14. Informování o aktualizaci našich podmínek a zásad.

Právní závazky

Můžeme zpracovávat vaše osobní informace, abychom dodrželi naše právní povinnosti, nebo případně v rámci dialogu s regulátory, což může zahrnovat poskytnutí vašich osobních informací třetím stranám, soudním úředníkům a/nebo regulátorům nebo orgánům vynucujícím právo, a to v souvislosti s dotazy, řízeními nebo vyšetřováními, jež tyto strany vedou, kdekoliv na světě nebo na místě, kde k tomu máme povinnost. Pokud k tomu budeme mít povolení, budeme jakoukoliv takovou žádost směřovat i vám nebo vás o žádosti zpravíme předtím, než na ni budeme reagovat, ledaže by to bránilo prevenci nebo zjištění trestného činu.