Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Jak sdílíme vaše osobní informace

Vaše osobní informace mohou být převedeny, zpracovávány, uchovávány jednou z databází skupiny nacházející se mimo vaši zemi nebo k nim z takové databáze může být přistupováno, a to včetně databází v USA a jiných zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých mohou zákony na ochranu údajů poskytovat nižší standard než v zemích Evropského hospodářského prostoru.
Bez ohledu na místo zavedeme, pokud to bude nezbytné, příslušná bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili, že budou vaše informace adekvátně chráněny.

Některé země mimo Evropský hospodářský prostor byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující ochranu v zásadě rovnocennou ochraně poskytované zákony na ochranu osobních údajů platnými v Evropském hospodářském prostoru, a proto nejsou vyžadována žádná dodatečná bezpečnostní opatření k tomu, aby mohly být osobní údaje exportovány do těchto jurisdikcí. V zemích, které nebyly takto schváleny (celý seznam naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), budeme buď žádat o váš souhlas s převodem údajů, nebo je převedeme za dodržení smluvních doložek pro převod údajů mezi EU a zeměmi, které nejsou členy EU, schválených Evropskou komisí, ledaže bychom mohli podle příslušného zákona na ochranu osobních údajů učinit takový převod bez takových formálních náležitostí.
     
Také můžeme osobní informace převést na třetí strany, které jednají pro nás nebo naším jménem, k dalšímu zpracování v souladu s účelem/účely, se kterým/i byly údaje původně shromážděny, nebo mohou být tyto údaje jinak zpracovávány v souladu s právem, jako např. v rámci dodávky služeb, vyhodnocování užitečnosti těchto webových stránek, marketingu, správy údajů nebo technické podpory. Tyto třetí strany jsou vůči nám smluvně zavázány, že budou vaše osobní údaje používat pouze k dohodnutému účelu, přičemž nebudou vaše osobní informace prodávat nebo poskytovat dalším stranám, ledaže by to bylo vyžadováno právem, povoleno námi nebo stanoveno Zásadami ochrany osobních údajů.

Podnikáme kroky, abychom zajistili, že jakákoliv třetí strana, která je naším partnerem a zpracovává vaše osobní informace, bude dodržovat legislativu na ochranu osobních údajů a chránit vaše informace tak, jak to činíme my. Poskytujeme pouze osobní informace, které jsou pro ně nezbytné k tomu, aby poskytli službu, kterou naším jménem zajišťují. Naším záměrem je anonymizovat vaše osobní informace nebo používat sady agregovaných osobně nespecifických údajů, kdekoliv je to možné.

Osobní informace shromážděné od vás také mohou být převedeny třetí straně v případě, že podnik, kterého se týkají tyto stránky, nebo jeho část a související zákaznické údaje jsou prodány, postoupeny nebo převedeny, přičemž v takovém případě bychom po kupujícím, postupníkovi nebo subjektu, na kterého byl majetek převeden, požadovali, aby s osobními informacemi nakládal v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní informace mohou být také poskytnuty třetí straně, pokud je to po nás vyžadováno na základě platného práva, soudního rozhodnutí nebo úředního předpisu nebo pokud je takové poskytnutí jinak nezbytné pro účely vyšetřování trestné činnosti nebo jiného vyšetřování nebo řízení v souladu s právem probíhajících zde nebo v cizině.