Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme

Ve vztahu ke svým osobním informacím máte podle právních norem o ochraně osobních údajů řadu práv. Ve vztahu k většině práv vás budeme žádat o informace k prokázání vaší totožnosti a případně o další informace, které nám pomohou vyhledat vaše osobní informace. S výjimkou vzácných případů vám odpovíme do 30 dnů poté, co obdržíme jakoukoliv žádost (včetně jakýchkoliv vyžadovaných identifikačních dokladů).

Máte následující práva:

  1. být informováni o tom, co děláme s vašimi osobními údaji;
  2. požádat o kopii informací, které o vás uchováváme;
  3. opravit a aktualizovat své informace;
  4. vymazat své informace (nebo omezit jejich používání), za předpokladu, že nemáme žádný trvající zákonný důvod používat a zpracovávat tyto informace;
  5. převést své informace ve strukturovaném datovém souboru (v obecně používaném a strojově čitelném formátu) tam, kde spoléháme na váš souhlas s používáním a zpracováním vašich osobních informací nebo kde je potřebujeme zpracovávat v souvislosti s vaší smlouvou;
  6. stáhnout svůj souhlas (kde na něj při naší činnosti spoléháme). Viz „Jak používáme informace o vás“;
  7. podat námitky proti používání vašich informací (tam, kde spoléháme při používání vašich osobních údajů na naše legitimní zájmy), za předpokladu, že nemáme žádný trvající důvod, abychom pokračovali v používání a zpracování informací.  Když spoléháme při používání vašich osobních informací pro přímý marketing na naše legitimní zájmy, budeme vždy respektovat vaše právo podat námitky.

Můžete vykonávat výše uvedená práva a/nebo spravovat své informace (včetně vyloučení budoucích marketingových aktivit vůči vám) tak, že kontaktujete společnost IMI Hydronic Engineering International SA jako správce údajů ve vztahu k vašim osobním informacím, které v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zpracováváme.

IMI Hydronic Engineering International SA
Route de Crassier, 19
1262 Eysins, Switzerland
E-mail: mycrmdata@imi-hydronic.com
 
Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní informace, nebo s naší odpovědí při výkonu těchto práv, máte právo podat stížnost k některému regulačnímu úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropě, zejména v zemi, kde pracujete nebo žijete nebo kde došlo k porušení vašich práv.

Pokud nás budete kontaktovat, poznamenejte si název webových stránek, kde jste informace poskytli, včetně specifických informací, které bychom měli opravit, aktualizovat nebo vymazat, a řádného prokázání vaší totožnosti. Žádosti o vymazání osobních informací budou podléhat jakémkoliv platným právním nebo etickým oznamovacím povinnostem nebo povinnostem předávat či uchovávat dokumenty, které pro nás platí.