Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, kterými společnost IMI Hydronic Engineering International SA shromažďuje, uchovává a používá informace o jednotlivých osobách, jež navštíví tyto stránky. Tyto stránky, mobilní aplikace s názvem „HyTools App“ a prodejní platforma s názvem „IMI online web store“ (společně dále jako „webové stránky“) jsou provozovány společností IMI Hydronic Engineering International SA (dále také jako „my“). POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A POUŽÍVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ, JAK JE STANOVENO V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. TAKÉ POTVRZUJETE, ŽE SPOLEČNOST IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA MŮŽE PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ PRAVIDELNĚ MĚNIT, MODIFIKOVAT, DOPLŇOVAT, REDUKOVAT NEBO JINAK AKTUALIZOVAT TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. My nicméně budeme vždy nakládat s vašimi osobními informacemi v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které byly účinné v době získání těchto údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou umístěny na naší domovské stránce a jsou dostupné také na jakékoliv stránce, kde od vás vyžadujeme osobní informace. Na těchto místech, kde jsou shromažďovány osobní informace, může být, pokud je to vhodné, dostupné další vysvětlení týkající se účelů, k jakým budou údaje používány.

1. Informace, které o vás shromažďujeme

Když navštívíte naše webové stránky či aplikace nebo se registrujete do našich služeb, můžeme shromažďovat osobní informace a jakékoliv jiné informace, které se vás týkají a které poskytujete (dále „osobní informace“).
Budeme shromažďovat pouze informace, které jsou nezbytné, relevantní a adekvátní k dosažení účelu, pro který informace poskytujete.

Čítaj viac

2. Jak používáme informace o vás

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace, což vám umožňuje navštívit naše stránky, aniž byste nám sdělovali, kdo jste. Některé služby nicméně mohou vyžadovat, abyste nám poskytli své osobní informace.
V těchto situacích budeme zpracovávat pouze osobní informace, které jsou nezbytné pro dosažení účelu, pro nějž byly informace shromážděny. Vždy si budete moci zvolit možnost nepřijímat od nás marketingová sdělení (a můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas nebo podat námitku). Nikdy vám nezašleme nevyžádaný e-mail nebo sdělení ani nebudeme sdílet vaše osobní informace s kýmkoliv, kdo by to dělat mohl.

Čítaj viac

3. Jak sdílíme vaše osobní informace

Jsme součástí skupiny IMI Group, což je globální skupina společností, která má databáze v různých zemích, z nichž některé jsou provozovány místní společností skupiny, zatímco jiné jsou provozovány třetími stranami pro členskou společnost skupiny.

Čítaj viac

4. Jak chráníme vaše osobní informace

Přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili vaše osobní informace před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, neoprávněným poskytnutím, pozměněním nebo zničením. Nicméně nelze zaručit 100% bezpečnost přenosu údajů přes internet nebo stránku. V důsledku toho platí, že pokud jsme vám poskytli (nebo kde jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste své heslo s nikým nesdíleli.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních informací, které shromažďujeme on-line, používáme datové sítě chráněné mimo jiné firewallem, technologií certifikace prohlížeče, omezeným přístupem a používáním hesel, které jsou v souladu se standardy platnými v odvětví.  

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní informace

Neuchováváme vaše osobní informace v identifikovatelném formátu déle, než je nezbytné. Pokud jste zákazníkem nebo máte s námi jiný vztah, uchováváme osobní informace o vás po delší dobu, než kdybychom obdrželi vaše údaje pouze v souvislosti s možným budoucím vztahem.

Čítaj viac

6. Soubory cookies a podobné technologie shromažďování informací

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače poslat soubory cookies. Soubory cookies jsou textové soubory ve vašem počítači, které shromažďují standardní internetové informace o provozu a informace o chování návštěvníků. Informace jsou používány ke sledování využívání stránek ze strany návštěvníků a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na webových stránkách. Další informace o souborech cookies, které používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies, jež jsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby nepřijímal soubory cookies, přičemž na výše uvedených webových stránkách naleznete informace, jak odstranit soubory cookies z vašeho prohlížeče.
Nicméně bychom vás chtěli informovat, že pokud nebudete soubory cookies přijímat, nemusí pro vás být dostupné všechny funkce vašeho prohlížecího softwaru.

7. Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme

Máte jako jednotlivec právo přístupu k vašim osobním informacím, které o vás uchováváme, a právo činit nezbytné opravy. Také máte právo stáhnout jakýkoliv souhlas, který jste nám předtím dali, a požádat nás o vymazání informací, jež o vás uchováváme. Také můžete podat námitky proti používání vašich osobních informací (pokud v daném případě při zpracovávání a používání vašich osobních informací spoléháme na naše obchodní zájmy).

Čítaj viac

8. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů neustále přezkoumáváme. Pokud změníme naše Zásady ochrany osobních údajů, umístíme změny na této stránce a zároveň umístíme oznámení na jiných stránkách webových stránek tak, abyste si byli vědomi typů informací, které shromažďujeme, a toho, jak informace používáme a za jakých okolností mohou být poskytnuty. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 15. května 2018.

9. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Nicméně nemůžeme garantovat standardy ochrany osobních údajů těchto stránek, na které vedou odkazy z našich webových stránek, nebo být odpovědní za obsah jiných webových stránek než těchto, přičemž tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro tyto webové stránky, a nikoliv pro stránky, jejichž majiteli jsou třetí strany.

10. Kontaktujte nás

Vítáme vaše názory na naše webové stránky a naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud byste nás chtěli kontaktovat s jakýmikoliv dotazy nebo komentáři, pošlete nám e-mail na info_eysins@imi-hydronic.com